Hogeschool Leiden

Over

Thema

Sessies vol nieuwe inzichten en onthulling Leidse Canon tijdens Onderwijsfestival 2021

18 november 2021 - Het onderwijsfestival van Hogeschool Leiden op donderdag 11 november stond geheel in het teken van de student. Deze dag vol feestelijke momenten, onthullingen en inzicht gevende sessies resulteerde in veel stof tot nadenken.

Opleidingsmanager Quinten Rijnja opende de dag met een wave en zorgde hiermee direct voor een goede sfeer. Daarna werd de Leidse Canon onthuld door Angelien Sanderman, voorzitter CvB en Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg en aanjager, redacteur en auteur van de Leidse Canon. De Leidse Canon is geschreven voor en door docenten van de hogeschool en richt zich op de vraag: hoe leren studenten in het hoger beroepsonderwijs? De canon bestaat uit 24 hoofdstukken en gaat over hoe studenten kennis verwerven, een (beroeps)houding ontwikkelen en zich vaardigheden toe-eigenen.

Een greep uit het programma

Na de opening konden deelnemers, zowel fysiek als online, diverse sessies volgen. In het programma werd gebruik gemaakt van de opbrengsten uit het hogeschool-brede onderzoeksprogramma ‘VOED het onderwijs’ en de Leidse Canon.  Het grote aanbod aan onderwerpen zorgde voor een gevalletje ‘voor ieder wat wils’ en tevens voor mooie inzichten waarin de behoeften van de studenten centraal stonden.

Wij blijven de Leidse Canon doorontwikkelen en elkaar voeden, want leren blijft niet stilstaan. Ook niet bij onze docenten en studenten.

Angelien Sanderman | voorzitter CvB

Foto Angelien Sanderman en Jaap van der Stel
Onthulling Leidse Canon door Angelien Sanderman en Jaap van der Stel

De student aan het stuur van zijn leerproces

Eén van de sessies die plaatsvond, was: ‘De Student aan het stuur van zijn leerproces’. Anne Ribbert, onderwijskundige M&B, Anneke Tielens, docent Communicatie en coördinator Connect M&B, en Sander Boogaard, docent Leiderschap en trainingsacteur, verzorgden deze sessie waarin zij onder andere ingingen op de het communicatiemodel van Roos van Leary.

Uit het onderzoek van Anne over SLB-gesprekken, konden concludeert zij dat studenten het liefst persoonlijk en gelijkwaardig contact hebben. Gelijkwaardigheid tussen de SLB-docent en student is volgens hen vereist. Deelnemers kregen informatie over de theorie die stelt dat de ideale plek voor de docenten, SLB’er, coach en begeleider meewerkend is. De workshop bood handvaten om hun eigen gedrag te herkennen en maakte inzichtelijk wat de mogelijke tegenreacties van studenten kunnen zijn. Tijdens de sessie ervaarden de deelnemers hoe ze een student in beweging kunnen brengen, zodat de student leidend gedrag vertoont en eigenaarschap neemt.

Hoe zorg je voor betrokken studenten?

Een sessie die parallel aan de sessie van Anne en Anneke werd gegeven, was die van Govert-Jan de Vrieze, docent van faculteit Educatie. Hij startte met de vraag: betrokkenheid, wat werkt?  Online deelnemers konden via hun telefoon antwoorden insturen en de fysiek aanwezigen dachten ter plekke goed mee. Met antwoorden zoals ‘bouwen aan relatie’, ‘enthousiaste docenten’ en ‘gerichte  feedback’ werd er flink op los gediscussieerd. Govert-Jan ging tijdens de sessie ook in gesprek met twee van zijn studenten. Dit leverde een interessante interactie op tussen studenten en publiek waarin iedereen zijn persoonlijke ervaringen deelde over de betrokkenheid van studenten.

Ik heb geleerd dat kleine dingen soms meer emotie opleveren dan verwacht. Ik heb geleerd hoe ik zowel positieve als negatieve emoties om kan zetten tot een actie.

Deelnemer Onderwijsfestival

Wat als je zelf zou mogen kiezen?

Docent Vaktherapie Barbara van de Loo en student Linnette Nobel verzorgden de workshop ‘wat als je zelf zou mogen kiezen?’.  Hierin stond het doel centraal: onderwijs en toetsing zo inrichten dat intrinsieke motivatie van studenten omhoog gaat en studenten het vertrouwen krijgen dat ze het kunnen. Om de deelnemers te laten ervaren hoe studenten een vrije keuze beleven, werden zij ‘on the spot’ gevraagd om te tekenen. Waar de ene helft van de groep een appel met potlood moest tekenen, mocht de andere helft van de groep zelf bepalen met welke materialen en welk object zij gingen tekenen. Na een evaluatie werd voortgeborduurd op alle aspecten rondom het onderwerp ‘vrije keuze’ in het onderwijs. Dit leverde het inzicht op dat keuzevrijheid ervoor zorgt dat de student van het begin al actief bezig is met de doelstellingen in plaats van enkel met het uitvoeren van de taken die de docent geeft.

Opleidingsmanager Quinten Rijnja en Piet-Hein van der Ploeg
Opleidingsmanager Quinten Rijnja en Piet-Hein van der Ploeg als radio-dj

Afsluitende radioshow

Na afloop van alle sessies verzamelden de deelnemers zich en konden zij onder het genot van een drankje en hapje de dag nabespreken en genieten van een radioshow georganiseerd door Piet-Hein van der Ploeg, adviseur externe samenwerking. In zijn gouden glitterpak en voor een regenboogachtergrond sloot hij de middag af met plaatjes die aanwezigen van het Onderwijsfestival konden aanvragen. En het meest aangevraagde nummer was natuurlijk, geheel toepasselijk, School van Supertramp.

De Leidse Canon

Nieuwsgierig naar de inhoud van de Leidse Canon? Download de gratis pdf of vraag een fysiek exemplaar aan (gratis voor medewerkers van Hogeschool Leiden) via de HLBookshop. 

Naar de pagina over de Leidse Canon

Foto voorkant Leidse Canon
De Leidse Canon