Natuur achter Hogeschool Leiden

Over

Thema

Positieve beoordeling kenniscentrum Samen Redzaam

11 december 2019 - “Wat op het netvlies blijft hangen is de passie, bevlogenheid en betrokkenheid.” Mede met die woorden is het kenniscentrum Samen Redzaam van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (voorlopig) positief beoordeeld.

De visitatiecommissie was te spreken over de ‘drive om impact te maken’ en ‘organische vorm van organiseren’. Het kenniscentrum is een bundeling van het onderzoek binnen de faculteit SW&TP, bestaande uit acht lectoraten. Tijdens de visitatie werd de commissie langs een deel van de onderzoeken en projecten geleid en gingen zij met lectoren, onderzoekers, studenten, professionals en management in gesprek om op vijf standaarden een oordeel over het kenniscentrum te kunnen vormen.

Links: Raja Alouani (CJG Haarlem). Midden: lector Jan Dirk de Jong (Hogeschool Leiden). Rechts: Etienne van Koningsveld (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Links: Raja Alouani (CJG Haarlem). Midden: lector Jan Dirk de Jong (Hogeschool Leiden). Rechts: Etienne van Koningsveld (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

“Hulde dat jullie na 1,5 jaar zover zijn.”

De commissievoorzitter

Onder de streep staat er een stevige voldoende, met op twee standaarden de score ‘goed’. De commissie deelde in een terugkoppeling opvallende bevindingen van de dag en gaf een drietal aanbevelingen richting de toekomst. Het definitieve rapport wordt binnenkort verwacht.