De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Een magazine vol verhalen over praktijkgericht onderzoek

21 februari 2022 - Het Kenniscentrum Samen Redzaam presenteerde maandag het Jaarbeeld 2021: een e-magazine vol mooie verhalen over praktijkgericht onderzoek, verteld vanuit verschillende perspectieven.

Het kenniscentrum, binnen de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (SW&TP), toont met het jaarbeeld de wisselwerking van het onderzoek met het werkveld en het onderwijs.

Bekijk het Jaarbeeld 2021

De coronapandemie heeft de waarde van goed opgeleide sociale professionals nog meer zichtbaar gemaakt. De faculteit SW&TP heeft de missie om kritische professionals op te leiden die vanuit betrokkenheid een bijdrage leveren aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij. Door een goede wisselwerking te stimuleren tussen werkveld, onderwijs en praktijkgericht onderzoek binnen het kenniscentrum van de faculteit wordt bijgedragen aan innovaties in het sociaal domein.

Lees meer over het kenniscentrum Samen Redzaam

Jaarbeeld 2021 | Kenniscentrum Samen Redzaam