Lerarenopleiding Gzw en Ogk

Over

Thema

Samen opleiden en professionaliseren staan centraal bij Opleidingsschool Rijnland

6 januari 2021 - De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam verstevigen hun samenwerking met mboRijnland in de vorm van een opleidingsschool. Hiervoor is onlangs een subsidie toegekend.

In de komende vier jaar ontwikkelt de aspirant-Opleidingsschool Rijnland zich tot een volwaardige opleidingsschool. Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en het mbo nauw samen om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige werk als docent in het mbo. Samen opleiden en professionaliseren staan centraal.

Samenwerking met het mbo

De lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde van Hogeschool Leiden en de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam werken al meer dan tien jaar samen met mboRijnland als het gaat om het begeleiden en opleiden van docenten. Het gaat daarbij niet alleen om studenten die jaarlijks stagelopen bij mboRijnland, maar ook om de docenten/zij-instromers die hun bevoegdheid halen via het Pedagogische Didactisch Getuigschrift (PDG). Met de subsidie is het mogelijk een extra impuls te geven aan de samenwerking én samen opleiden daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dit gaan zij doen door onder andere het organiseren van intervisiebijeenkomsten en transferbijeenkomsten op locatie waarin we theorie en praktijk verbinden.

De partners vinden elkaar in de ambitie om docenten nog beter op te leiden voor het mbo. Voor veel docenten in opleiding is het mbo betrekkelijk onbekend. Door hen goed te begeleiden, een gevarieerde werkplek aan te bieden en goed zicht te geven op de vele loopbaanmogelijkheden die het werken als docent binnen het mbo biedt, hopen de hogescholen hen te binden en te boeien. En daarmee een bijdrage te leveren aan het verlagen van het lerarentekort in de regio. 

"We zetten nu een volgende stap in onze samenwerking zodat we de student op zijn werkplek gezamenlijk kunnen opleiden."

Veronique Senne | onderwijsmanager lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde Hogeschool Leiden

Daarbij geeft het medewerkers binnen het partnerschap de kans kennis te maken met meerdere professionele perspectieven. Ook kunnen medewerkers deelnemen aan gezamenlijke projecten, samen leren en co-creëren. Zo vormen we samen als partners een lerend regionaal netwerk.

Meer informatie over de opleidingen

Nieuwsgierig naar deze opleidingen? Lees meer over de lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde van Hogeschool Leiden.