De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Resultaten 100dagen onderzoek bekend

13 mei 2020 - Het merendeel van de eerstejaarsstudenten geeft aan tevreden te zijn met hun studiekeuze, zich thuis te voelen bij hun opleiding en deze ook aan Hogeschool Leiden af te willen maken.

Zo blijkt uit het 100dagen onderzoek, afgenomen onder eerstejaarsstudenten voor de coronacrisis. Onze studenten zijn naar eigen zeggen ambitieus en bereiden zich goed voor op lessen en tentamens. Opvallend is wel dat één op de drie studenten aangeeft last van (veel) stress te hebben. Download de factsheet ( pdf, 137 KB )

Ervaringen delen

In de eerste 100dagen op Hogeschool Leiden komt er een hoop op studenten af. Zij starten aan een nieuwe opleiding, maken kennis met medestudenten en docenten en leren het gebouw en de faciliteiten kennen. De ervaring leert dat deze eerste periode spannend is en bepalend kan zijn voor de rest van hun studietijd. Daarom vragen we studenten om hun ervaringen over opleidingskeuze, de hogeschool en hun studiegedrag met ons te delen tijdens het 100dagen onderzoek. Zo geven studenten ons waardevolle inzichten, waarmee wij hen kunnen helpen om nog meer uit hun studietijd te halen én toekomstige studenten nog beter kunnen voorlichten. 

Meest opvallende uitkomsten

Hoe beleven onze eerstejaars studenten hun studiekeuze, aansluiting, studiegedrag, binding en docenten? Bijna 1.000 studenten deden mee aan het 100dagen onderzoek. We bespreken de meest opvallende uitkomsten aan de hand van een factsheet. 

Tevreden

Het merendeel van onze studenten is tevreden over hun studiekeuze. Met 82% is dat vergelijkbaar met de score van de andere zes randstadhogescholen (vanaf nu aangeduid als R6). Driekwart van de eerstejaars voelt zich bovendien thuis bij de opleiding. Bijna 80% zegt goed contact te hebben met medestudenten; het contact met docenten wordt lager gewaardeerd (55% zegt een (zeer) goed contact te hebben). 
64% van de studenten had naar eigen zeggen een goed beeld van de inhoud van de studie voordat ze startten aan de studie. 10% vindt dat dat beeld niet helemaal past met dat wat ze van tevoren hadden verwacht, 26% is daarover neutraal. Driekwart (76%) van de eerstejaars wil de opleiding graag aan Hogeschool Leiden afmaken. 

Eerstejaars Verpleegkunde Michelle Monsingh is blij met haar studiekeuze én met de hogeschool.

Ik wilde altijd al de medische kant op. Een vriendin van mij zat al op de hogeschool en heeft mij aangespoord om deze opleiding te kiezen. Ik heb ook naar andere scholen gekeken. Maar op de Open Dag van Hogeschool Leiden wist ik dat ik de opleiding hier wilde volgen. Hoe studenten en docenten op mijn vragen ingingen, dat sprak mij heel erg aan.

Michelle Monsingh

Sjoerd Kelderman sluit zich hierbij aan. Hij kwam uit de theaterwereld, maar voelde zich daar niet meer op z’n plek. Na een loopbaantraject koos hij voor de Vrijeschool Pabo.

De deeltijd is een fijne variant, omdat je je eigen programma samenstelt en door middel van leeruitkomsten wordt getoetst. Wel had ik iets meer sturing verwacht. We hebben een blokje met verplichte lessen, maar dat is het enige. Persoonlijk vind ik dat lastig, ik heb af en toe ook echt een docent of groep nodig om me te motiveren, vooral in deze coronatijd.

Sjoerd Kelderman

Ambitieus en gemotiveerd

Onze studenten maken een ambitieuze en gemotiveerde indruk: zij geven hun studiegedrag over het algemeen een hoger cijfer dan de studenten van de andere R6 doen. Zo zeggen zij hun studieactiviteiten en toetsen goed voor te bereiden. Studenten van Hogeschool Leiden geven hun studiegedrag een 7,1 en verwachten gemiddeld 56,5 EC te behalen in het eerste jaar.

Stress

Dat de eerste periode een spannende periode is voor sommigen, blijkt ook uit de cijfers. Ongeveer één op de drie studenten ervaart (heel) vaak stress. De belangrijkste redenen zijn: tentamens (74%), deadlines (67%) en het combineren van studie, werk en privé (65%). In veel mindere mate spelen het (bindend) studie advies (29%), zorgen om financiën (28%) of mantelzorg/zorgtaken (9%) een rol. Stress is niet perse slecht of negatief. Alleen als het het functioneren of presteren in de weg zit, wordt het problematisch. 

Verantwoording 

Het 100dagen onderzoek 2019 is een enquête onder eerstejaarsstudenten van Hogeschool Leiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de andere randstadhogescholen en is afgenomen in december en januari. Vragen die een rol spelen zijn: welke bronnen worden gebruikt bij de studiekeuze? Wat vinden de studenten van intake-activiteiten? Welke moeilijkheden ervaren studenten in de aansluiting tussen vooropleiding en hbo? Veel van deze onderwerpen hebben een relatie met studiesucces en zijn vaak beïnvloedbaar door opleiding en instelling.