Hogeschool Leiden

Over

Thema

Onderzoek naar verbeteringen in Jeugdzorg

2 december 2020 - Er komt een onderzoek of de jeugdzorg voor kinderen met ernstige multiproblematiek zoals anorexia beter kan. Een motie daartoe is dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer.

Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, schreef mee aan de motie en adviseerde de Kamerleden. 

Peer van der Helm | lector Residentiële Jeugdzorg - Hogeschool Leiden

Van der Helm doet onderzoek naar de behandeling van jeugdigen met multiproblematiek in hulpverleningsinstellingen en deelt zijn expertise regelmatig in de media. Zijn interview voor ‘Lector in de schijnwerper’ leidde recentelijk tot een gesprek met staatssecretaris Blokhuis van VWS en het contact met Kamerleden die de motie indienden.

Doel van de motie

Joël Voordewind (CU), René Peters (CDA), Martin Wörsdörfer (VVD), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks) hebben gezamenlijk de aangenomen motie ingediend: ‘Motie van het lid Voordewind c.s. over een onafhankelijke werkgroep voor integrale behandelingen bij eetstoorniscasuïstiek’. Doel van deze motie is met name om op basis van wetenschappelijk onderzoek te kijken hoe de residentiële behandeling van complexe multiproblematiek in ons land beter kan. Praktijkgericht onderzoek op hogescholen kan een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwingen in de zorg.

Lees meer interviews van ‘Lector in de schijnwerper’