Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Terugkijken: lector Peer van der Helm bij Pauw over jeugdzorg

11 juni 2019 - Lector Residentiële Jeugdzorg Peer van der Helm zat dinsdag 11 juni bij Pauw aan tafel met als aanleiding het maatschappelijke en politieke debat over de jeugdzorg.

Jeugdzorg en jeugd ggz vallen sinds enkele jaren onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar niet in iedere gemeente is altijd het geld, de uiterst specialistische kennis en ervaring aanwezig die nodig is voor jongeren met multiproblematiek. Het onderwerp kwam recent internationaal onder de aandacht door de zelfgekozen dood van de 17-jarige Noa Pothoven. Noa was een meisje met complexe problemen. Zij kon nergens goed geholpen worden en na 33 opnames in 23 instellingen waren volgens betrokkenen haar lichaam kapot en kon haar geest de pijn niet langer aan.

Kinderen met zeer complexe multiproblematiek

Naar schatting zijn er in Nederland nog zo’n 250 Noa’s, vertelde Peer van der Helm gisteravond bij Pauw. Het gaat dan om kinderen met zeer complexe multiproblematiek – zoals seksueel misbruik, eetstoornissen, snijden, suïcides, autisme, licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige agressie – waarvan de kosten voor de behandeling in enkele gevallen kunnen oplopen tot meer dan een miljoen euro per kind op jaarbasis.

Peer van der Helm

“Met Noa werd het door het ontbreken van passende behandeling een steeds wanhopiger race tegen de tijd, met overal wachttijden, gemeentelijke budgetplafonds en instellingen die haar te complex vonden totdat het te laat was. We hebben met Noa een schuld op ons geladen om het beter te doen. Wat kunnen we doen om de circa 250 Noa’s ieder jaar wel de juiste zorg en behandeling te geven?”

Peer van der Helm

Draai decentralisatie terug

De oplossing ligt volgens de lector in het erkennen van eerdere fouten, zoals in het geval van Noa: draai de decentralisatie een stukje terug. “Dat betekent dat we in Nederland een beperkt aantal (open) gespecialiseerde kleinschalige voorzieningen zullen moeten creëren die landelijk kunnen werken. Die altijd een aantal spoedbedden beschikbaar hebben, met logeerfaciliteiten voor ouders.”

Kijk hier de aflevering van Pauw terug
Lees hier het opiniestuk van Peer van der Helm dat vorige week in NRC verscheen
Lees hier meer over het onderzoek en de onderzoeksresultaten van het lectoraat residentiele jeugdzorg