Hogeschool Leiden

Over

Thema

'Ieder kind doet ertoe!' - Oratie Peer van der Helm

23 november 2021 – In onze samenleving is educatie niet de poort naar participatie, maar competitie en one size fits nobody. Educatie zou geen 'Squid Game' van uitsluiting moeten zijn maar een ontwikkelingsrecht, aldus Peer van der Helm.

De lector Residentiële Jeugdzorg hield recentelijk zijn oratie bij de Universiteit van Amsterdam, hij wordt daar Bijzonder Hoogleraar Onderwijs en Zorg. Als bijzonder hoogleraar doet hij onderzoek naar onder meer het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in de samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg en (jeugd) GGZ en forensische zorg, het speciaal onderwijs, de maatschappelijke opvang en gezinshuizen.

Ook bestudeert hij het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal onderwijs. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat en de behandeling in en buiten de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren en jongvolwassenen te vergroten. 

Lees meer over het lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Peer van der Helm | lector Residentiële Jeugdzorg - Hogeschool Leiden