wetboeken en literatuur in het Mediacentrum.

Over

Thema

Voorbeeldrol voor onderwijsinstellingen in duurzaam en verantwoord ondernemen

29 maart 2021 - Kennisinstellingen hebben naast hun rol binnen het onderwijs ook een maatschappelijk rol. Daarom is Hogeschool Leiden aangesloten bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO).

Lector Gerdo Kuiper en onderzoeker Willemijn Hirzalla-Leenhouts (lectoraat Recht & Rechtvaardigheid) roepen in ScienceGuide hun onderwijspartners op om écht te gaan staan voor duurzaamheid en mensenrechten en zich ook aan te sluiten.

De 17 SDG'S
De 17 SDG'S

Wetsvoorstel

Deze oproep volgt op het aanhangig gemaakte wetsvoorstel voor duurzaam en verantwoord ondernemen. Mocht die wet worden aangenomen worden Nederlandse bedrijven verplicht om mensenrechtenschendingen en milieuschade uit hun productieketens te bannen. Daarmee kan de wet een grote bijdrage leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (de SDG’s).

Gerdo Kuiper vanuit de faculteit Management & Bedrijf aangedragen voor de ScienceGuide lector van het jaar. In april zal een selectie worden gemaakt uit de vele inzendingen. 

Lees verder op ScienceGuide.nl.