Hogeschool Leiden

Over

Thema

Lectoraat Recht en Rechtvaardigheid van start

1 februari 2019 - Per 1 februari 2019 start de opleiding HBO-Rechten met het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid. Het lectoraat voert praktijkgericht onderzoek uit dat actueel en relevant is voor het beroepenveld.

Lector Gerdo Kuiper legt uit waarom de naam ‘Recht en Rechtvaardigheid’ past bij het lectoraat en bij de opleiding HBO-Rechten. “Wij pretenderen zeker niet te weten wat rechtvaardig is, maar we willen wel benadrukken dat nadenken en kritische beschouwingen niet eindigen bij het uitvaardigen van wetgeving.”

Opleiding HBO-Rechten

Bij de opleiding HBO-Rechten leiden we de student op tot een beroepsbeoefenaar die kritisch is op het eigen beroep en handelen. Kijk niet alleen naar de regel, maar ook naar de samenleving. Kijk niet alleen naar de wet, maar ook naar het doel achter de wet. Om zo goed mogelijk het belang van de samenleving te dienen, is het essentieel dat de student én de regels kan analyseren én kritisch naar de gevolgen van deze regels voor de samenleving leert kijken. Zodoende is het van belang dat onze studenten uitgerust worden met de kennis, vaardigheden en houding die hen in staat stelt deze kritische houding daadwerkelijk te bereiken. Naast de inhoudelijke, beroepsgerichte kennis, moet er dus ook aandacht zijn voor hun morele kompas.

Over het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid

Enerzijds biedt het lectoraat ruimte aan verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder aan de omgevingswet en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), anderzijds kijken we ook specifiek naar normatieve aspecten. Dus niet alleen kijken naar de inhoud van de AVG, maar ook waarom deze wet belangrijk is bezien vanuit de bescherming van individuele rechten, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Ook ten aanzien van de omgevingswet kijken we breder door naast invulling te geven aan het juridisch kader ook aandacht te besteden aan de invulling van de ‘open normen’. Op welke wijze wordt in de implementatie van de omgevingswet rekening gehouden met ‘toegankelijkheid’, ‘gelijkheid’ en dus ‘rechtvaardigheid’? Naast de ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van wetgeving, is er ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals decentralisatie, juridisering en technologische ontwikkelingen in het juridische werkveld. 

Praktijkgericht onderzoek

Met het starten van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid wordt praktijkgericht onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante vraagstukken geïnitieerd, gestimuleerd en uitgevoerd. Deze vraagstukken zijn enerzijds gericht op het juridische, namelijk het ‘Recht’ en anderzijds op het normatieve: ‘Rechtvaardigheid’. De vraag die centraal staat, luidt:

Op welke wijze kan kennisvalorisatie van praktijkgericht onderzoek plaatsvinden rond diverse thema’s die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van de hbo-jurist, gezien de ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie, juridisering en technologie?

Om concreet invulling te geven aan deze ambitie is er gestart met verschillende labs: 

Logo LivingLab, Logo PrivacyLab en Logo LegalTechLab

Binnen deze labs wordt nauw samengewerkt tussen het werkveld, docenten en studenten om onderzoek te doen naar relevante vraagstukken.  Daarnaast is er nog veel ruimte voor andere invalshoeken en verschillende labs.

Contact

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Gerdo Kuiper
e: kuiper.g@hsleiden.nl of tel: +31 (0)6 39 439 940.

Interdisciplinaire onderzoek

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Vanuit het kenniscentrum, wordt op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, interdisciplinaire onderzoek gestimuleerd. Ook werkt het lectoraat samen met Piet Hein Coebergh (lector PR en Social Media) aan een interdisciplinair afstudeeronderzoek van een studente op de snijvlakken van Recht en Communicatie.