Hogeschool Leiden

Over

Thema

Racisme en discriminatie: luister en ga in gesprek

24 juni 2020 – Uiteraard zijn we binnen Hogeschool Leiden tegen racisme en discriminatie. Maar dat alleen zeggen is niet voldoende. Verandering begint bij jezelf. Luister, ga in gesprek met elkaar en sta open voor het verhaal van een ander.

De afgelopen weken vinden er wereldwijd protesten plaats tegen racisme en discriminatie naar aanleiding van de moord op George Floyd. Velen laten hun stem horen, zeker jongeren. De kranten staan vol, er is veel aandacht voor op televisie en sociale media. Er wordt overal over gesproken, ook op Hogeschool Leiden. Evenals anderen hebben wij daarnaar geluisterd, maar het is goed om als College van Bestuur ook hierover iets te zeggen.

Van zeggen naar doen 

Uiteraard zijn we binnen onze hogeschool tegen racisme en discriminatie. Het is onacceptabel en we zullen hiertegen optreden als we zien dat het gebeurt. Maar dat zeggen is niet voldoende. Dat zou te makkelijk zijn. We moeten niet naïef zijn en denken dat dit bij ons niet voorkomt. Racisme en discriminatie doet zich in de hele samenleving voor, en dus ook bij ons op de hogeschool. Het vraagt van ons allemaal bij onszelf te rade te gaan en met elkaar in gesprek te gaan over wat hiertegen te doen.  

Inclusie en uitsluiting 

Dit is een tijd om te luisteren. Op onze hogeschool is inclusie, maar ook uitsluiting. We hebben – niet vaak maar belangrijk - studenten en medewerkers – gehoord die zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. Zich onvoldoende thuis voelen. Het zit vaak in kleine dingen. In elkaars bejegening, hoe we elkaar zien, en niet zien. Het gaat wellicht onbewust. Maar dat betekent niet dat het minder hard aankomt bij diegene die het betreft. 

Verandering begint op individueel niveau 

Wij doen een oproep aan iedereen de komende tijd hierover het gesprek te voeren en te organiseren. Gesprekken gewoon met elkaar, tussen studenten onderling, in de klas, binnen een docententeam of een opleiding, en bij een studievereniging. We vragen iedereen te luisteren en open te staan voor elkaars verhaal. Je ervan bewust te worden en bereid te zijn je eigen gedrag te veranderen. Want deze verandering begint op individueel niveau.  

‘Iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij’ 

We erkennen dat dit gesprek confronterend en ongemakkelijk kan zijn. Dat geldt zowel voor degene die eindelijk durft te vertellen wat hem of haar overkomt en hoe dat voelt, maar ook voor degene die de boodschap ontvangt en zich wellicht aangevallen voelt. Laten we zorgen dat dit gesprek een veilige omgeving biedt om open en eerlijk te zijn. Dat we helpen elkaar beter te worden. We menen dat iedereen van goede wil is. Maar ook als je niets bewust ‘fout’ doet, betekent het niet dat je niet iets beter kunt doen. Dat zouden we voor elkaar over moeten hebben. Zeker als we een belofte van de hogeschool serieus nemen: ‘we zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij.’  

Onderzoek inclusieve hogeschool 

Een andere belofte is ‘wij kennen de student, en de student kent ons’. Maar kennen we onszelf voldoende?  Het is nodig een beter en eerlijk beeld te krijgen van onszelf. Door gesprekken te voeren maar ook door onderzoek willen we als College van Bestuur hierop inzetten. Zo loopt er sinds begin van dit jaar al een onderzoek naar hoe wij een inclusieve hogeschool kunnen zijn, uitgevoerd door lector Diversiteit & Inclusie Saniye Celik. We verwachten de uitkomsten dit najaar en zullen deze betrekken bij te formuleren acties.

Want we beseffen dat zeggen dat je een inclusieve hogeschool wilt zijn nog niet maakt dat het zo is. We zullen moeten blijven werken om deze ambitie waar te maken. Of het nu gaat om het bieden van kansen en sociale veiligheid voor alle studenten, het voorkomen van uitsluiting bij werving en selectie van medewerkers, het optreden bij discriminatie bij stages of het bevorderen van inclusief leiderschap, het zijn van een inclusieve hogeschool komt niet vanzelf. Die stappen kunnen we alleen samen zetten.  

Eerste stap 

Een stap willen we hier al benoemen: met studenten willen we, samen met de studieverenigingen, bijeenkomsten organiseren over dit thema. Om bewustwording te creëren en samen na te denken hoe hiermee om te gaan.

We staan samen in het laboratorium of voor de klas, we zitten samen in een studiezaal of op een kamer van docenten, we werken samen op een afdeling. We vormen de hogeschool met elkaar. Dat kan alleen als iedereen zich ook volwaardig deel ervan voelt. Als we racisme en discriminatie gezamenlijk tegengaan. Laten we daarover het gesprek voeren en met elkaar eraan werken om onze hogeschoolgemeenschap nog beter en mooier te maken. 

College van Bestuur

Sander van den Eijnden (voorzitter)
Joeri van den Steenhoven