Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Post-hbo-opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner geaccrediteerd

Hogeschool Leiden en Stichting Constandse hebben gezamenlijk de nieuwe post-hbo-opleiding sociaal psychiatrisch ondersteuner (SPO) ontwikkeld.

Hogeschool Leiden en de Stichting Anton Constandse hebben gezamenlijk de nieuwe post-hbo-opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner (SPO) ontwikkeld in samenspraak met de RIBW Alliantie, de landelijke vereniging van 23 zelfstandige instellingen voor beschermd wonen. Deze nieuwe opleiding is afgelopen week officieel geaccrediteerd door het Centrum van Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Met deze registratie is de spo-opleiding een post-hbo-opleiding die in heel Nederland wordt erkend. Om dit feestelijke nieuws te vieren kwam Lidy Zaat, directeur van de Stichting Anton Constandse, persoonlijk een taart langsbrengen bij Nico van Tol, Faculteitsdirecteur van Social Work & Toegepaste Psychologie (SW&TP). De Stichting Anton Constandse biedt een beschermende woonomgeving en begeleiding aan mensen met een ernstige psychische aandoening binnen de regio Den Haag. Inmiddels hebben 57 medewerkers van de Stichting Anton Constandse met goed resultaat de duale post-hbo-opleiding doorlopen. De opleiding is bedoeld voor begeleiders met een hbo-diploma in zorg en welzijn die werken in een instelling binnen de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg.

Hogeschool Leiden