Bio Science Park Leiden

Over

Thema

Podcast over verleden, heden én toekomst Leiden Bio Science Park

19 april 2021 - In een podcast spraken onderwijs- en wetenschapsvertegenwoordigers over het belang en de toekomst van het Leiden Bio Science Park. Allen pleitten voor een nog intensievere samenwerking op het gebied van onderwijs en technologie.

Afgelopen zaterdag stond de uitzending van de bekende politieke podcast 'Betrouwbare Bronnen' in het teken van het Leiden Bio Science Park. De aflevering werd opgenomen op Hogeschool Leiden. Onder de titel 'Samen Slimmer Worden; het Leidse kennisecosysteem als aanjager van duurzame groei' discussieerden enkele vooraanstaande 'bewoners' over verleden, heden en vooral toekomst van het Leiden Bio Science Park.

Joeri van den Steenhoven | lid CvB - Hogeschool Leiden

"Wij zijn trots dat we het Bio Science Park ons 'thuis' kunnen noemen."

Joeri van den Steenhoven | lid CvB - Hogeschool Leiden

Tafelgasten waren prof. Hester Bijl (rector magnificus van Universiteit Leiden), Bart van Zijl Langhout (hoofd Janssen Campus Nederland), Beatrice Boots (directeur van Platform Talent voor Technologie) en Joeri van den Steenhoven (lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden). De podcast werd gepresenteerd door het vaste team van Jaap Jansen en P.G. Kroeger.

V.l.n.r. Hester Bijl, Joeri van den Steenhoven, Beatrice Boots, P.G. Kroeger, Jaap Jansen en Bart van Zijl Langhout
V.l.n.r. Hester Bijl, Joeri van den Steenhoven, Beatrice Boots, P.G. Kroeger, Jaap Jansen en Bart van Zijl Langhout

Unieke karakter

Tijdens de podcast stonden de gasten stil bij de ontstaansgeschiedenis en het unieke karakter van het Bio Science Park, het grootste kenniscluster op het gebied van de zogenoemde life sciences. Alle betrokkenen pleitten tijdens de uitzending voor een nog intensievere samenwerking op het gebied van onderwijs en technologie voor medische en biofarmaceutische doeleinden. Ook werd er stilgestaan bij de aandacht die onderwijs en onderzoek zouden moeten krijgen in het komende regeerakkoord.

Joeri van den Steenhoven kijkt terug op een mooi en inspirerend gesprek. "Het Leiden Bio Science Park bestaat 35 jaar. Dat is natuurlijk en mooie gelegenheid om met onze 'medebewoners' eens wat uitgebreider stil te staan bij de unieke aspecten en kansen rond dit kenniscluster. Onze hogeschool, die in 2021 overigens óók 35 jaar bestaat, is er in ieder geval trots op dat wij het Bio Science Park ons ‘thuis’ kunnen noemen."

Nieuwsgierig? Beluister de podcast (nr. 183) online via dagennacht.nl. Deze aflevering is uit de politieke podcastserie 'Betrouwbare Bronnen'.