Studenten voeren de opdrachten uit

"Participeren? Doe ik niet - ik ben gewoon een goede buur"

Studenten Social Work en Toegepaste Psychologie zijn in gesprek gegaan met 100 bewoners in Tuinstad Staalwijk in Leiden om te horen hoe ze daar wonen en leven en over hun bereidheid tot participatie.

Deze studenten hebben zich verdiept in de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de bewoners in de leeftijd 12 tot meer dan 82 jaar. Op 6 november 2015 presenteerden Daniel Kist, Marit Lommelaars en Oscar Meijer de resultaten van het onderzoek - en daarmee de pijlers voor de wijkagenda van Tuinstad Staalwijk. 

Drie speerpunten

Uit het onderzoek kwamen drie speerpunten naar voren. Vrijwel alle aanwezigen gaven aan met de uitkomsten aan het werk te gaan.

Bewoners willen wel participeren - maar hoe moet dat dan?

Allereerst, het woord ‘participeren’ vinden veel betrokkenen zwaar klinken en niet op hen van toepassing. ‘Ik help mijn buurvrouw wel eens met de boodschappen, en help als vrijwilliger in de wijktuin – maar dat is wat anders.’ De bereidheid en de vraag kunnen elkaar niet vinden. Het voorstel van de studenten is een prikbord in de wijk (bijvoorbeeld op het plein) te plaatsen. Niet iedereen is digital minded, papiertjes ophangen lijkt een goed middel. Voor de jongeren tot 18 jaar kan de Facebookpagina meer gepromoot worden.

Er is veel onduidelijkheid over de Wmo

Veel vragen over waar je voor wat moet zijn. Een wijkgerichte bijeenkomst zou al uitkomst bieden, daarvoor is dan een papieren uitnodiging wel nodig. En dat heeft ook meer impact.

De leefbaarheid van de wijk kan beter

"Ik zou graag een plein willen voor kleine en oudere kinderen en sportvelden. Soms komt ook een klein kind dat veld op en die krijgt een bal tegen zijn hoofd, dus gewoon niet handig."

De observaties van de bewoners leveren direct concrete plannen op.

  1. Maak de vuilnisplekken toegankelijker – dat houdt de buurt schoner
  2. Geef jongeren hun eigen hangplek
  3. Pak de overlast van bar Marakech aan
  4. Meer groen in de wijk (kan de buurttuin in ondersteunen)

Andere observaties

De studenten hadden veel contact, veel vriendelijke ontmoetingen en de bereidheid bij de bewoners was groot om mee te doen met het onderzoek. De betrokkenheid met de wijk is diepgeworteld. Gevoel is dat participeren een zwaar begrip is.

Vertegenwoordigers van de gemeente, bewoners en wijkorganisaties waren ook aanwezig. Het is goed om te zien dat het onderzoek, de resultaten en de betrokkenheid met de wijk concrete inzichten en plannen oplevert.