Lotfiya, vluchtelinge uit Afghanistan en afgestudeerde pabo studente van Hogeschool Leiden

Pabo Vredesdag

De jaarlijkse pabo Vredesdag heeft woensdag 9 maart weer plaatsgevonden. Deze dag stond geheel in het teken van vrede en vredeseducatie. Het thema van de Vredesdag was ‘I have a dream’.

Aansluitend bij dit thema is er aandacht geschonken aan vluchtelingen. De Vredesdag was voor alle tweedejaarsstudenten educatie een inspirerende dag. De dag werd officieel geopend met een toespraak van onderwijsmanager Jan Jaap Hubeek, gevolgd door een toespraak van wethouder Marleen Damen. Vervolgens was er een indrukwekkend interview met Lotfiya, vluchtelinge uit Afghanistan en afgestudeerde pabo studente van Hogeschool Leiden. Haar verhaal heeft veel studenten geraakt en er werd ademloos geluisterd. 

Workshops in het teken van vredeseducatie

De dag werd vervolgd met het volgen van workshops. Bij elke workshop werd er aandacht besteed aan vredeseducatie. Bij de workshop Vluchtelingenwerk Nederland kwamen vluchtelingen hun verhaal vertellen, bij workshop Westerbork kwamen ooggetuigen van de WO II hun verhaal vertellen, veteranen van het Veteranen instituut hebben verteld hoe zij een oorlog beleefde en er waren nog meer inspirerende verhalen en workshops.

College Tour

De dag werd afgesloten met een zogenaamd College Tour, waarbij Ilco van der Linden (wel bekend als initiatiefnemer van Bevrijdingspop en de stichting Dancing for Life) werd geïnterviewd door twee studenten van de pabo: Maaike van der Heide en Rick Berkheij. Dit alles onder leiding van de stichting ‘Respect Education’.