Leraar basisonderwijs plein

Groot project voor Pabo Hogeschool Leiden

Pabo Hogeschool Leiden heeft een grote subsidie (1,2 mln voor 4 jaar) toegekend gekregen voor de landelijke uitrol van de ‘Leidse Pabo-sportklas’. In samenwerking met 6 andere hogescholen wordt de komende 4 jaar een Leids initiatief uitgebouwd .

Pabo Hogeschool Leiden heeft een grote subsidie (1,2 mln voor 4 jaar) toegekend gekregen voor de landelijke uitrol van de ‘Leidse Pabo-sportklas’. In samenwerking met 6 andere hogescholen wordt de komende 4 jaar een Leids initiatief van de opleiding tot leraar basisonderwijs uitgebouwd tot een betekenisvolle, landelijke praktijk die duurzame aandacht voor bewegen en gezondheid op basisscholen borgt. Sleutel daarbij vormt het opleiden van een deel van de (aankomende en zittende) leerkrachten tot ‘sportieve en gezonde schoolcoördinator’.

Onze Leidse Pabo loopt al enkele jaren landelijk voorop bij aandacht voor gezondheid en bewegen op de basisschool in het curriculum. Studenten in de sportklassen van de opleiding krijgen extra onderwijs op het gebied van sport en gezondheid. Zij volgen het opleidingsprofiel 'Sportieve en Gezonde School coördinator'. Dit profiel is gebaseerd op een uitgewerkt curriculum en ontwikkelde onderwijseenheden en leidt tevens op tot een formeel certificaat 'Sportieve en Gezonde School coördinator'.
De ‘Sportieve en Gezonde School coördinator’ is een coördinator die op ‘zijn’ basisschool ervoor zorgt dat er een gezond en sportief beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Hij houdt zich met alle facetten van bewegen en gezondheid bezig, van veiligheid tot sociaal emotionele ontwikkeling en van voeding tot hygiëne. Hierbij volgt hij de richtlijnen van de Gezonde School. De meeste studenten van de sportklassen in Leiden halen tevens de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te mogen geven aan groep 3-8 middels de keuze voor de minor.

Het afgelopen jaar is het projectteam (met leden van 7 verschillende pabo opleidingen in het land) onder leiding van Monique van Ark van Pabo Hogeschool Leiden bezig geweest met de voorbereidingen voor dit project en nu gaan ze echt beginnen met de realisatie van de landelijke infrastructuur. In totaal (incl. afgelopen jaar) gaat het om een subsidie van ruim 1,5 miljoen euro, toegekend door het ministerie van VWS.