Hogeschool Leiden

Over

Thema

Resultaten onderzoek naar levensvaardigheden van studenten

13 juni 2019 - Op 13 juni presenteerden vier honoursstudenten samen met lector Carolien Gravesteijn de resultaten van het onderzoek van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding over levensvaardigheden van studenten.

De vier studenten hebben afgelopen half jaar gewerkt aan de Honours Team Challenge Levensvaardigheden onder begeleiding van Carolien Gravesteijn. De vijf levensvaardigheden die in dit onderzoek centraal staan zijn:

  • zelfbewustzijn;
  • zelfmanagement;
  • relatievaardigheden;
  • verantwoordelijk besluiten nemen;
  • maatschappelijk bewustzijn.

Hoe ondersteun je studenten bij de eisen en uitdagingen van het leven?

De aandacht voor deze levensvaardigheden neemt toe in een tijd waarin studenten steeds vaker kampen met stress, burn-out en andere gerelateerde klachten. Carolien Gravesteijn geeft aan dat ze met haar onderzoek studenten wil leren omgaan met eisen en uitdagingen van het leven. Zij hebben daarbij ondersteuning op persoonlijk, sociaal en professioneel niveau nodig. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel heeft Carolien Gravesteijn een review uitgezet onder docenten; waar zien zij studenten mee worstelen en hoe kunnen wij hen ondersteunen?

Docenten zien dat studenten in toenemende mate kampen met een moeilijke thuissituatie, vaker verslaafd zijn aan hun telefoon, veel werken bij bijbanen, een hogere studiedruk ervaren en veelal last hebben van perfectionisme. Docenten streven ernaar om vaker aandacht te geven aan de ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfmanagement in hun onderwijsprogramma.

Spel Levensvaardigheden

De honoursstudenten hebben het tweede deel van het onderzoek opgepakt en onder collega-studenten uitgezet. Tijdens het onderzoek ontwikkelden zij het spel 'Levensvaardigheden', waarmee zij in focusgroepen het gesprek konden voeren. Het spel bleek handig bij het in kaart brengen van de levensvaardigheden per situatie.

Uit de focusgroepen bleek dat veel studenten kampen met onzekerheid en tegen verschillende emotionele en sociale problemen aanlopen. Studenten geven aan dat ze hulp kunnen gebruiken bij het opkrikken van hun zelfvertrouwen, bij het leren om andermans perspectief te begrijpen en bij het leren om te reflecteren en om goede besluiten te nemen. Een belangrijke andere bevinding uit het onderzoek is dat het extra waardevol is als studenten onderling het gesprek voeren over moeilijke situaties. Zij ervoeren dat ze door zelf eerst te delen waar ze tegenaan lopen, zij eerder geneigd waren hun persoonlijke verhaal te delen.

Voor de studenten die mee hebben gedaan aan een focusgroep, kan het spelen van het spel een echte eye-opener zijn. Zij kijken namelijk samen met andere studenten in een veilige omgeving waar ze tegenaan lopen tijdens hun studie of daarbuiten. Door er met 'buitenstanders' over te praten, kunnen ze kijken hoe ze dit in de toekomst anders kunnen aanpakken.

Het lectoraat werkt in samenwerking met honoursstudenten aan verdere vormgeving van het spel. De verwachting is dat het spel in het najaar wordt opgeleverd.

Het rapport met de bevindingen is te vinden bij de publicaties van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding ( docx, 2.55 MB )