Welkom op Hogeschool Leiden

Over

Thema

Lector Carolien Gravesteijn gevraagd voor platform André Rouvoet

22 september 2017 - Ervoor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders: dat wordt de nieuwe uitdaging voor voormalig ChristenUnie-leider André Rouvoet.

Hij is door minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) aangewezen om een vervolg te geven aan de vorig jaar gehouden Divorce Challenge.

Met de Divorce Challenge vroeg de regering burgers met ideeën te komen om zogenoemde vechtscheidingen tegen te gaan. Er kwamen ruim vijfhonderd inzendingen binnen, waarvan er vijf werden gekozen. De indieners mochten hun ideeën verder uitwerken, met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie en organisaties die zich met echtscheidingen bezighouden. Het platform gaat de komende tijd ook verder aan de slag met de vijf winnende voorstellen. Aan Rouvoet de taak om dit nieuwe platform op te richten, dat moet voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding. Hij brengt naar verwachting begin volgend jaar rapport uit.

Scheiden zonder schade

Lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Carolien Gravesteijn is gevraagd om als wetenschapper en deskundige te participeren in het platform van André Rouvoet met als opdracht de schade die kinderen ondervinden van (v)echtscheidingen te beperken. 'Scheiden zonder schade' is het uitgangspunt van dit platform.

“Wat mij betreft gaat dit uitgangspunt niet alleen over de kinderen maar ook over de ouders”, vertelt Gravesteijn. “In het platform zal ik dan ook benadrukken dat investeren in ondersteuning en zorg voor ouders van belang is omdat een goede zorg voor ouders een voorwaarde is voor goede zorg voor kinderen.” 

Hogeschool Leiden