Welkom op Hogeschool Leiden

Oordeel Reviewcommissie over gemaakte prestatieafspraken bekend

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft vandaag haar oordeel over de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken door Hogeschool Leiden aan de minister van OCW uitgebracht.

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft vandaag haar oordeel over de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken door Hogeschool Leiden aan de minister van OCW uitgebracht. De commissie beoordeelt de resultaten over de aspecten kwaliteit en excellentie en de maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en indirecte kosten als positief. Het College van Bestuur waardeert deze positieve oordelen van de commissie.

Ook heeft de commissie waardering uitgesproken voor de intensieve aanpak van de problematiek rond studiesucces. Zij stellen daarbij dat bij groeiende studentenaantallen de hogeschool erin is geslaagd een hoge studenttevredenheid te realiseren; de hogeschool scoort hierop sinds 2012–2013 boven het landelijk gemiddelde.

De commissie oordeelt negatief ten aanzien van de voortgang op studiesucces. Zelfs als zij de aanvullende overwegingen op dit punt meeneemt in haar beoordeling, kan de commissie de resultaten van de hogeschool niet als voldoende kwalificeren. Het College van Bestuur heeft bij de totstandkoming van dit oordeel een aantal vragen. 

De minister van OCW neemt op uiterlijk 15 november een besluit over de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken en de daaraan verbonden financiële consequenties. Zij stelt voor die tijd de hogescholen in de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Het College van Bestuur is op deze uitnodiging ingegaan en spreekt de minister op woensdag 26 oktober.