Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Online onderwijs blijft de norm

4 januari 2022 - Gistermiddag heeft minister Slob aangekondigd dat er voor het hoger beroepsonderwijs volgende week nog geen ruimte is voor versoepelingen. Online onderwijs blijft de norm.

Het besluit van het kabinet betekent dat de huidige lockdownmaatregelen ook de komende periode van kracht blijven. In dit bericht geven we een overzicht met welke maatregelen Hogeschool Leiden in ieder geval tot het einde van periode 2 te maken heeft.

Onderwijs gaat door maar in aangepaste vorm 

Alle fysieke lessen zijn sinds 20 december jl. omgezet naar online onderwijs, met uitzondering van het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs kan gewoon doorgaan op locatie, waarbij wel alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dit betekent afstand houden waar mogelijk en een mondkapje dragen waar dit niet kan. Het huidige rooster blijft gewoon van kracht. In enkele gevallen is een aanpassing van het rooster nodig. Studenten worden hierover geïnformeerd door de eigen opleiding. Met inachtneming van de toetsperiode betekent dit in de meeste gevallen tot het eind van de derde week van januari.

Tentamens en toetsen gaan door 

Tentamens en (eind)toetsen zijn uitgezonderd van de maatregelen en gaan gewoon door zoals gepland. Hetzelfde geldt voor toetsen die op externe locaties worden afgenomen. Deze uitzondering geldt vooralsnog voor alle toetsen die gedurende de rest van periode 2 worden afgenomen. 

Evenementen en niet-onderwijsactiviteiten afgelast 

Alle overige fysieke evenementen op de hogeschool worden in ieder geval tot het einde van periode 2 afgelast. Hogeschool Leiden maakt maximaal ruimte om het praktijkonderwijs en toetsen waar mogelijk door te laten gaan.

Gebouwen, studieplekken en Mediacentrum blijven open 

Het hoofdgebouw aan de Zernikedreef en alle andere gebouwen blijven de komende periode open, met name voor het praktijkonderwijs en toetsen die worden afgenomen. Ook kan begeleiding worden geboden aan kwetsbare studenten. Hetzelfde geldt voor de locaties Carrefour, SL Plaza en Vondellaan. Ook tijdens de komende weken is een beperkt aantal studieplekken voor studenten beschikbaar en blijft het Mediacentrum open.

Volledig thuiswerken weer de norm 

Tot en met vrijdag 14 januari werken medewerkers van Hogeschool Leiden volledig vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Denk hierbij aan docenten die praktijkonderwijs moeten geven, conciërges en medewerkers van de Servicedesk.

Basismaatregelen blijven belangrijk 

Verder blijft het volgen van alle basismaatregelen belangrijk. In alle publieke ruimten op de hogeschool is het dragen van een mondkapje verplicht. Dat geldt voor iedereen. Houd afstand, was en/of desinfecteer regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten. Doe regelmatig een zelftest, en als deze positief is laat je testen bij de GGD.

Nieuw weegmoment op 14 januari 

Voor het hoger beroepsonderwijs zal op vrijdag 14 januari een nieuw 'weegmoment' plaatsvinden. Zoals gezegd opereren wij als hogeschool in principe tot het einde van periode 2 met bovenstaande maatregelen.