Hogeschool Leiden

Over

Thema

Vijf onderzoeken Hogeschool Leiden toegekend vanuit Nationale Wetenschapsagenda

28 maart 2022 - Onderzoekers van Hogeschool Leiden werken mee aan vijf onderzoeksprojecten die zijn gehonoreerd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, waarvoor in totaal €18 miljoen subsidie beschikbaar gesteld wordt door wetenschapsfinancier NWO.

De onderzoeken richten zich op maatschappelijke vragen op het gebied van onder andere regeneratieve geneeskunde, biodiversiteit in steden, huidaandoeningen en gezondheid in zwakke wijken. 

Duurzame implantaten 

Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders lijden aan artrose, slijtage van de gewrichten. Op dit moment is er geen behandeling of genezing mogelijk. Samen met een speciaal consortium, waarin verschillende universiteiten, universitaire medisch centra en hogescholen zitting hebben, gaat Hogeschool Leiden duurzame, regeneratieve implantaten ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere met behulp van stamcelonderzoek, bioreactoren en 3D-printen. Dat gebeurt vanuit ons Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) in samenwerking met het LUMC binnen het thema regeneratieve geneeskunde. 

De juiste zorg op het juiste moment 

Een tweede medisch onderzoeksproject richt zich op chronische huidontsteking, waar maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders aan lijden. Het zogenoemde NGID-project wil de juiste zorg voor de juiste patiënt op het juiste moment ontwikkelen. De komende zes jaar zullen zes huidziekten zeer gedetailleerd worden onderzocht. Dermatologen uit alle academische ziekenhuizen worden verbonden aan onder andere biologen, bio-informatici, statistici, natuur- en scheikundigen, gedragswetenschappers, communicatiewetenschappers en natuurlijk de patiënt. Peter Lindenburg, lector Metabolomics, is bij dit project betrokken, en ook in dit onderzoek speelt het LCAB een belangrijke rol.

Gezondheidsverschillen

Een ander project dat subsidie heeft ontvangen betreft een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de gemeente Leiden en andere regionale partners. Dit team gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar de verbetering van de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische positie. Door hierin te investeren moeten de gezondheidsverschillen in verschillende Haagse en Leidse wijken worden verkleind. Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap Suzan van der Pas (Kenniscentrum Samen Redzaam) is bij dit onderzoek betrokken als mede-aanvrager. 

Welzijn van steden en burgers

Een vierde onderzoeksproject richt zich op de zogenoemde 'verborgen' biodiversiteit. Om steden groener en klimaatbestendiger te maken, zal worden onderzocht wat voor rol minder bekende organismen hebben op het welzijn van verstedelijkte gebieden en hun inwoners. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over bacteriën, schimmels, algen en mossen, die alle van groot belang zijn voor dit welzijn. Het onderzoek moet burgers beter bekend maken met deze organismen, en stadsplanners en andere betrokken helpen bij hun werkzaamheden. Lector Metagenomics Arjen Speksnijder van het LCAB gaat hiermee aan de slag. 

Hittestress 

Klimaatveranderingen zorgen voor steeds meer 'hittestress', een aandoening waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen. De zogenoemde ‘blauwe’ (meren en kanalen) en 'groene' (bomen en planten) infrastructuur kan een grote rol spelen bij het terugdringen van deze trend. Het hiervoor opgerichte BENIGN-project wil onderzoeken hoe deze blauwe en groene infrastructuur in stedelijke gebieden kan worden ingezet om de leefomstandigheden te verbeteren. Hiervoor worden in Nederland drie living labs opgezet. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de onderzoekers gemeentes adviseren op het gebied van klimaat en welzijn. Ook bij dit project is lector Arjen Speksnijder betrokken. 

Kennis en ambities Hogeschool Leiden 

Joeri van den Steenhoven van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden is blij met de toekenning van de subsidies. "Wij zijn natuurlijk trots op het feit dat de onderzoeksprojecten deze subsidies ontvangen en dat we mee gaan werken aan onderzoek naar relevante maatschappelijke vragen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. De projecten geven een goed beeld van de expertise en ambities van onze hogeschool. Het gaat om praktijkgericht onderzoek naar concrete maatschappelijke vragen en moet leiden tot toepasbare kennis, wat natuurlijk kenmerkend is voor het onderzoek van het hbo. Bovendien werken we bij al deze projecten nauw samen met onze partners in stad, regio en de rest van Nederland."