Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Onderzoek naar relatie tussen darmmicrobiota en maagdarmklachten tijdens duurinspanning

4 december 2018 - Vier lectoraten van Hogeschool Leiden werken samen in het RAAK-publiek project ‘With help of my little friends’.

Zij onderzoeken of de samenstelling en functie van de darmmicrobiota, de vele micro-organismen in onze darm, van hardlopers die wel en niet last krijgen van maagdarmklachten tijdens het lopen van een marathon verschilt. En zo ja, hoe?

Hiervoor zijn zij opzoek naar hardlopers die de halve of hele marathon van Leiden gaan lopen. Het onderzoeksteam volgt de deelnemers gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan de halve of hele marathon van Leiden. Gedurende deze periode wordt op drie momenten een fecesmonster afgenomen en geanalyseerd. Of de deelnemers last hebben van maagdarmklachten tijdens de trainingsperiode en de uiteindelijke halve of hele marathon wordt geregistreerd met behulp van een vragenlijst.

Tijdspad en protocol van het onderzoek

Tijdspad onderzoek naar maag-darmklachten tijdens hardlooptraining voor een halve of hele marathon

Deelnemen

Ben jij enthousiast over ons project, wil je weten of je een geschikte deelnemer bent en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dr. Dionne Noordhof via noordhof.d@hsleiden.nl

Het RAAK-publiek project ‘With help of my little friends’ is een samenwerking tussen vier lectoraten van Hogeschool Leiden: Metabolomics, Genome-based Health, Innovatieve Moleculaire Diagnostiek en Eigen Regie, en meerdere consortiumpartners, zoals Stichting Leiden Marathon. Het eerste onderzoeksproject wordt dan ook uitgevoerd voorafgaand aan en tijdens de halve of hele marathon van Leiden.

Informatie over het onderzoek

Het lopen van een marathon wordt steeds populairder. Naast de vele positieve gezondheidseffecten van duurinspanning, kan duurinspanning ook gepaard gaan met maagdarmklachten. Zo’n 30-90% van de hardlopers heeft last van maagdarmklachten tijdens of in de uren na het hardlopen.

Ontstaan van maagdarmklachten

Het ontstaan van maagdarmklachten heeft waarschijnlijk te maken met de herverdeling van het bloedvolume, resulterend in minder bloedtoevoer naar het spijsverteringskanaal en een minder goed functionerende darmbarrière. Doordat de darmbarrière minder goed functioneert kunnen er ongewenste stoffen (endotoxinen) de bloedbaan intreden en voor ontstekingsreacties zorgen. De vele micro-organismen in onze darm, gezamenlijk onze darmmicrobiota genoemd, zijn van invloed op de voedselvertering, maar ook op het functioneren van de cellen die de darmwand bekleden en de verbindingen tussen deze cellen.

Relatie tussen samenstelling darmmicrobiota en maagdarmklachten

Mogelijk hebben hardlopers met maagdarmklachten tijdens duurinspanning te maken met een afwijkende samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten ten opzichte van hardlopers zonder klachten, waardoor de darmbarrière minder goed functioneert en er problemen kunnen optreden. Vandaar dat het voornaamste doel van ons onderzoeksproject is om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten en het ontstaan van maagdarmklachten tijdens duurinspanning.

Hardloper