Startbijeenkomst Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Over

Thema

Voortgezet en hoger onderwijs werken samen aan professionalisering docenten

10 juli 2018 - Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

Het onderwijsnetwerk is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen (waaronder Hogeschool Leiden) en ruim vijftig middelbare scholen. De startbijeenkomst vond plaats op 27 juni.

Hogeschool Leiden

Onder de nieuwe naam ‘Onderwijsnetwerk Zuid-Holland’ zetten het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland hun samenwerking voort. Op 27 juni was de aftrap van het vernieuwde netwerk en tevens de lancering van het project Verbreding: Docentprofessionalisering voor alle schoolvakken in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Vice-rector magnificus Hester Bijl en wethouder Paul Dirkse van de gemeente Leiden openen de bijeenkomst.

Lees meer over het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Hogeschool Leiden