Hogeschool Leiden

Over

Thema

NSE: studenten Hogeschool Leiden nog steeds tevreden over opleiding

1 juni 2022 - Studenten van Hogeschool Leiden zijn nog altijd tevreden over hun hogeschool en hun eigen opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die vandaag openbaar wordt gemaakt.

Vooral op zaken als studiebegeleiding en de sfeer binnen de opleiding scoort de hogeschool erg goed.

Kwaliteit en inhoud 

Uit de uitslagen blijkt dat onze studenten in grote lijnen net zo tevreden zijn als in 2021. Op punten als de sfeer binnen de eigen opleiding (4,08 tegenover 4,04 in 2021) en de manier waarop onderdelen van de opleiding op elkaar zijn afgestemd (3,63 tegenover 3,54 in 2021) scoort de hogeschool beter dan een jaar geleden. Deze scores liggen bovendien alle boven het landelijk gemiddelde.

Andere zaken waarop Hogeschool Leiden bovengemiddeld scoort hebben betrekking op specifieke vragen over de kwaliteit en de inhoud van de opleidingen, en de kwaliteit van de docenten.

Trots 

Angelien Sanderman, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, is blij met de uitkomsten van de NSE.

"Onze studenten zijn duidelijk tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is mooi om te zien, zeker als je bedenkt dat dit al langere tijd het geval is en na twee zware coronajaren. En natuurlijk ben ik ook blij dat onze eigen hogeschool opnieuw op enkele belangrijke vlakken bovengemiddeld scoort. Niet alleen de kwaliteit van de eigen opleiding en van de docenten zijn van grote betekenis voor ons, maar ook de sfeer is erg belangrijk. Op deze uitslagen mogen wij met zijn allen zeker trots zijn."

Over de NSE 

De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) betreft een landelijk onderzoek, waarmee een gedetailleerd beeld wordt geschetst van de waardering voor de universiteiten en hogescholen in Nederland. Studenten kunnen verschillende onderdelen waarderen met een cijfer tussen de 0 en de 5.

Afbeelding Nationale Studenten Enquête (NSE)