Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Kennisbijlage NRC besteedt uitgebreid aandacht aan hogeschool

Lees alles over ons hooikoortsonderzoek en de Pollensniffer, Jan-Jaap Hubeeks pleidooi voor meer meesters voor de klas en de ervaringen van drie getalenteerde studenten in de Kennisbijlage NRC.

Wij bieden onze studenten de ruimte om eigen keuzes te maken en stimuleren hen om te gaan leren en blijven leren. Daarbij hebben we veel  aandacht voor persoonsvorming, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en het ontwikkelen van interculturele competenties. Met ons onderwijs en onderzoek en de profilering op de thema's jeugd, gezondheidszorg en Life Sciences, sluiten wij als hogeschool aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de regio en de regionale economische agenda.

Wat betekent dit in de praktijk?

Hoe geven onze docenten, onderzoekers en studenten hier invulling aan? Dat lees je op pagina's 10 en 11 van de Kennisbijlage NRC van zaterdag 9 september 2017.