Hogeschool Leiden

Niels van Diemen winnaar ‘Hogeschool Leiden Scriptieprijs’

Niels van Diemen heeft de 'Hogeschool Leiden Scriptieprijs' gewonnen met zijn onderzoek naar de werkstress binnen de gemeente Zoetermeer. De doorslaggevende factor was volgens de jury de gebruikte onderzoeksopzet.

Niels van Diemen (opleiding Human Resource Management) heeft vandaag tijdens de Talentenmiddag van Hogeschool Leiden de prijs voor de beste scriptie ontvangen uit handen van Agnita Mur, lid College van Bestuur. Hij heeft de ‘Hogeschool Leiden Scriptieprijs’ gewonnen met zijn onderzoek naar de werkstress binnen de gemeente Zoetermeer. De doorslaggevende factor was volgens het juryrapport de gebruikte onderzoeksopzet. “De manier waarop een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd met een experiment is uitgevoerd verdient een compliment, zeer gedegen.” De tweede en derde prijs zijn respectievelijk gewonnen door Steven Hofman en Daniel Moerman.

 

Niels van Diemen
Niels van Diemen, winnaar Hogeschool Leiden Scriptieprijs

Jaarlijks reikt Agnita Mur, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, de 'Hogeschool Leiden Scriptieprijs' uit aan de drie beste werkstukken van studenten uit het voorgaande studiejaar. Niels van Diemen verdient door deze prestatie een bedrag van 750 euro. Zijn onderzoek heeft hij uitgevoerd bij de gemeente Zoetermeer en had als doel de mogelijkheden te onderzoeken om werkgerelateerde stressklachten te voorkomen. De risicofactoren zijn in kaart gebracht door middel van een enquête en individuele interviews hadden het doel om de gegevens uit de enquête te verklaren. Uiteindelijk zijn in hoofdlijnen een aantal aanbevelingen opgesteld die in de gehele organisatie kunnen worden geïmplementeerd om werkgerelateerde stressklachten te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan het opzetten van een preventief werkstressbeleid en het opzetten van beleid rondom het gebruik van e-mail.

Tweede en derde plek

De nummer twee, Steven Hofman (opleiding Master Advanced Nursing Practice), heeft onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de glucosemeting vanuit de venflon in de ambulancezorg. In dit onderzoek werden uitkomsten vergeleken tussen gemeten bloedglucosewaarden in het reservoir van de venflon en bloed verkregen via een vingerprik. Het gemeten verschil werd in verband gebracht met patiëntgebonden kenmerken en omgevingsfactoren. De jury noemt het ‘een goed onderzoek op basis van een zelf gesignaleerde vraag uit de eigen praktijk van de student’. Met zijn tweede prijs heeft Steven Hofman een bedrag van 500 euro verdiend. 

Daniel Moerman(opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) behaalde met zijn scriptie over online hulpmiddelen in de hulpverlening de derde prijs. Hij heeft voor de stichting Kwadraad onderzocht of het door deze stichting gebruikte online hulpplatform voorziet in de behoeften van cliënten om zo zelfstandig mogelijk problemen op te lossen. De jury noemt het onderzoek ‘een typisch praktijkgericht onderzoek door studenten in het hbo’. Met zijn derde prijs heeft Daniel Moerman een bedrag van 250 euro verdiend.

Steven Hofman
Steven Hofman, tweede prijs Hogeschool Leiden Scriptieprijs
Daniël Moerman
Daniël Moerman, derde plek Hogeschool Leiden Scriptieprijs

Talentenmiddag Hogeschool Leiden

De prijswinnaars hebben vandaag hun cheque in ontvangst genomen tijdens de jaarlijkse Talentenmiddag van Hogeschool Leiden. Agnita Mur, College van Bestuur van Hogeschool Leiden, geeft aan trots te zijn vanwege de maatschappelijke relevantie van de onderzoeken die de studenten van de hogeschool hebben uitgevoerd en feliciteert alle genomineerden en de prijswinnaars. Tijdens deze middag hebben ook een aantal Honoursstudenten hun Honoursbul in ontvangst genomen. De bullen worden uitgereikt aan studenten voor het succesvol afronden van het driejarig Honoursprogramma, een programma dat gevolgd is naast het reguliere bachelorprogramma.

Honoursstudenten
Honoursstudenten Hogeschool Leiden ontvangen hun bul