Hogeschool Leiden

Over

Thema

Raak Pro subsidie voor Hoofd, schouders, knie en TAAL!

22 juni 2017 - Hoe geven we het taalonderwijs aan jonge kinderen meer body? Taal, denken en ervaringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren moet je ruimte bieden voor veel ervaringen.

Jannette Prins (Thomas More en lid kenniskring Natuur & Ontwikkeling Kind) heeft samen met Dieuwke en Rolf Zwaan (Erasmus Universiteit) een onderzoek ontwikkeld dat zij de komende vier jaar gaan uitvoeren dankzij de toegekende Raak Pro subsidie! Het lichaam staat centraal bij het leren kennen van de wereld. Als een kind taal verwerft, leert het woorden kennen en gebruiken waarmee de concepten die hij heeft leren kennen met zijn lijf, opgedaan met al zijn zintuigen, verwoord kunnen worden. Het is niet zo dat hij de ervaringen die hij opdoet bij het verkennen van de wereld, met een woord of begrip opslaat in zijn brein zonder dat dat woord verbonden blijft met die ervaring van het lichaam. Lichaam en bewustzijn horen bij elkaar, zijn en blijven met elkaar verbonden, onscheidbaar. In zekere zin kun je zeggen dat je taal leert met je lijf. Het woord voor veertje in je hoofd is vaak verbonden met het zachte kriebelige gevoel van dat veertje en de ervaring dat het bijna niets weegt. Je kunt met taal geen gedachten of gevoelens onder woorden brengen, zonder dat in deze woorden ook de ervaring aanwezig is. In de taal is een voetafdruk zichtbaar van onze ervaringen. Taal zit net zo vast aan je lijf als je hoofd, schouders en knieën.

Lees meer over het onderzoek Hoofd, schouders, knie en TAAL