Kinderen in de natuur

Over

Thema

OLLA ontwikkelt pedagogische trainingsbijeenkomsten voor stichting NatuurWijs

9 april 2021 - Trainers van de Outdoor Living & Learning Academy (OLLA), onderdeel van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind, gaan pedagogische bijeenkomsten verzorgen bij de training NatuurWijzer van Stichting NatuurWijs.

Stichting NatuurWijs zet zich in om de jeugd de natuur weer te laten ontdekken. Hiervoor leiden zij ervaren natuurprofessionals op die het leuk vinden om hun expertise en enthousiasme voor natuur over te brengen op basisschoolkinderen. Deze ‘NatuurWijzers’ nemen kinderen een of meerdere dagen mee naar buiten om ze de natuur zelf te laten zien, horen, ruiken en voelen. 

Natuur zelf ervaren en ontdekken

Om de pedagogische kennis en vaardigheden van NatuurWijzers te versterken heeft OLLA lesmateriaal ontwikkeld en tailor-made trainingsbijeenkomsten opgezet. Dit programma gaat half april 2021 van start met een aantal bijeenkomsten op locatie. Daarnaast verzorgt OLLA diverse (online) workshops en lezingen voor extra pedagogische handreikingen en inspiratie. Zo worden de NatuurWijzers nog beter toegerust om leerlingen te begeleiden zodat zij zélf de natuur kunnen ervaren en ontdekken.

Over Stichting NatuurWijs

Stichting NatuurWijs is een initiatief van Prinses Irene vanuit het NatuurCollege waarvan zij voorzitter is. Zij zocht partners om kinderen weer in contact te brengen met de natuur, zodat zij hier verbonden mee raken en er zich verantwoordelijk voor gaan voelen. Met Staatsbosbeheer, Universiteit Utrecht en Wageningen University is het leerprogramma NatuurWijs voor basisscholen ontwikkeld. 

Outdoor Living & Learning Academy (OLLA)

OLLA is onderdeel van Hogeschool Leiden en komt voort uit de kennis die in onderzoeksprojecten is opgedaan door het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind. In samenwerking met Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden is een rijk aanbod van training en scholing ontwikkeld gericht op professionals in onderwijs en kinderopvang, die de natuur in willen zetten om de kwaliteit en het effect van hun werk te versterken.