Hogeschool Leiden

Over

Thema

Onderzoek naar de 'leer'kracht van groene schoolpleinen afgerond met proefschrift

1 juli 2020 - Onderzoekster Janke van Dijk verdedigt op 6 juli aanstaande haar proefschrift 'Greening Schoolyards. Impact on Children’s Well-Being and Behavior, Parental Support, and use for Outdoor Learning' bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Janke van Dijk is Impact Consultant bij Sinzer en was voor het onderzoek 'De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen' verbonden aan de kenniskring van het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind. Met een onderzoeksteam vanuit het lectoraat deed Janke een vijfjarig onderzoek naar het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces. Vragen die centraal stonden: Wat is de betekenis en het belang van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen?, Hoe integreren leerkrachten het gebruik van het groene plein in hun onderwijspraktijk en Hoe kijken ouders aan tegen deze ontwikkelingen?

De promotie is op maandag 6 juli om 15.45 uur via een livestream te volgen op YouTube.

Resultaten voor de toekomst van groene schoolpleinen 

De resultaten uit het promotieonderzoek van Van Dijk zijn van belang omdat het vergroenen van pleinen een vlucht had genomen, terwijl de wetenschappelijke kennis over het gebruik daarop achterliep. Deze onderzoeksuitkomsten kunnen bijdragen aan een beter onderbouwd gebruik van het groene schoolplein in het onderwijsleerproces.

Wetenschappelijke artikelen 

Het proefschrift bevat vier wetenschappelijke artikelen waarvan er twee al eerder zijn gepubliceerd. Daarnaast bevat het twee artikelen die nog niet eerder zijn verschenen en nog worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Vanwege het embargo op deze artikelen zal het proefschrift pas na december 2021 te vinden zijn op de website van de hogeschool.

Geïnteresseerden kunnen een pdf voor eigen gebruik opvragen door een mail te sturen naar Ingrid Walters ([email protected]). 

Samenwerkingspartners

Het onderzoeksproject is uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband van Hogeschool Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, IVN, Thomas More Hogeschool, de Sophia Stichting, Fonds 1818 en Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiering uit de regeling RAAK-PRO van SIA (Stichting Innovatie Alliantie).