Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Na 11 jaar neemt faculteitsdirecteur Anke van Vuuren afscheid

4 september 2019 - “Iedereen heeft recht op goed onderwijs”. Voor Anke is dat de afgelopen 11 jaar de belangrijkste drijfveer geweest als faculteitsdirecteur Management en Bedrijf.

Maar ook in haar nieuwe rol als voorzitter CVB van de Scholengroep Holland blijft dit haar belangrijkste missie. Samen met Anke kijken we terug op haar periode bij Hogeschool Leiden. Op het moment dat Anke startte als faculteitsdirecteur trof ze binnen de faculteit een situatie aan waarin veel medewerkers niet tot hun recht kwamen.

“Ik zag ontzettend veel mensen die echt iets kunnen en passie hebben voor het onderwijs, maar dit niet lieten zien of niet konden laten zien. De afgelopen jaren heb ik me er sterk voor gemaakt om een klimaat binnen de faculteit te creëren waarin zij wel de mogelijkheden en het vertrouwen krijgen om zichzelf te laten zien en te doen wat ze leuk vinden. Wanneer de medewerkers goed in hun vel zitten, komt dit de kwaliteit van het onderwijs alleen maar te goede.”

Als faculteitsdirecteur ziet Anke zich dan ook als ondersteuner van het primaire proces. De docenten zijn namelijk van cruciaal belang voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Zij staan in verbinding met de studenten, weten wat ze nodig hebben en hebben de inhoudelijke (vak-)kennis. 

“De teams hebben volop ideeën over de manier waarop er onderwijs gegeven moet worden. Ik ben slechts de ‘verzamelaar en vertaler’ hiervan. Aan mij de taak om dit uit te werken tot een plan of beleid.”

Zoals gezegd staat Anke voor toegankelijkheid en dat iedere student recht heeft op excellent onderwijs, ongeacht de achtergrond van de student. Tot tevredenheid van Anke ziet ze dat het onderwijs toegankelijker is geworden de afgelopen jaren.

“We kunnen hier nog stappen in maken, maar we zijn op de goede weg. Echter moeten we waakzaam blijven dat er geen concessies aan de kwaliteit wordt gedaan om het onderwijs toegankelijker te maken.”

Terugkijkend op de haar tijd als faculteitsdirecteur is Anke het meest trots op de manier hoe er nu gewerkt wordt binnen de faculteit. De medewerkers hebben nu de ruimte om hun expertiserol te pakken. Hierdoor worden de docenten en medewerkers steeds meer de drager van het onderwijs. Daarnaast ziet zij het team ook steeds kritischer en maatschappelijk betrokken zijn:

Open staan voor feiten die afbreuk doen aan onze (huidige) werkelijkheid. Door deze manier van werken blijft het onderwijs van goede kwaliteit en deze tijd."

Nieuwe uitdaging

Na 11 jaar Hogeschool Leiden en 19 jaar ROC Leiden kijkt Anke uit naar haar nieuwe uitdaging als voorzitter van het CVB bij de Scholengroep Holland.

“Bij Hogeschool Leiden had ik een prachtige werkomgeving waarin ik alle steun, ruimte en waardering kreeg die een mens zich maar kan wensen. Maar nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging qua inhoud en omgeving. Nieuwe inspiratie halen en brengen.” Daarbij heeft zij bewust gekozen om over te stappen naar het basisonderwijs: “Ik heb de keuze gemaakt voor de onderwijssector die aan de basis staat van de ontwikkeling, de kansen en de groei van ieder kind. Vanaf mijn eerste dag in het onderwijs heeft het streven naar de beste kansen voor iedereen mij bepaald.” 

Als boodschap wil Anke nog meegeven:

“Blijf doorontwikkelen, leer van elkaar en durf te veranderen. Bediscussieer dingen één keer en ga door. Wees niet te langzaam met besluitvorming anders loop je het risico de boot te missen, wat kan leiden tot kwaliteitsverlies”.

Hogeschool Leiden gaat Anke zeker missen, maar wenst haar alle succes bij haar nieuwe uitdaging. Sander van den Eijnden, voorzitter CvB:

“De Scholengroep Holland krijgt met Anke een inhoudelijk gedreven voorzitter. Anke heeft de afgelopen jaren op Hogeschool Leiden laten zien dat ze in staat is het onderwijs zo in te richten dat onze studenten echt zijn gaan leren. De belofte ‘wij zijn een leergemeenschap’ heeft ze de afgelopen jaren dan ook ruim waargemaakt. Anke heeft samen met docenten en studenten onderwijs gestalte gegeven met ruimte voor flexibele inhoud, eigenaarschap van studenten, binnen een cultuur waar met plezier van en met elkaar geleerd wordt. Haar keuze om nu terug te keren naar de basis van het onderwijs en te kiezen voor het versterken van het openbaar onderwijs voor de kinderen in Lansingerland, Zuidplas en Pijnacker-Nootdorp past bij haar en bij haar maatschappelijk engagement. Ik weet zeker dat ze het ook daar heel goed zal doen.”

Receptie

Op 5 september is er een receptie voor iedereen om Anke te bedanken en persoonlijk afscheid te nemen. De receptie vindt plaats op Hogeschool Leiden (Tuinkamer A0.030) en start om 16.00 uur. Inloop is vanaf 15.45 uur. 

Anke van Vuuren