Eerste deelnemers cursus Train de Trainer Muziek Spel ontvangen hun certificaat

Over

Thema

Meer aandacht voor muziek in het basisonderwijs

24 mei 2022 - Lector Christiane Nieuwmeijer overhandigde op 14 mei de eerste certificaten aan de deelnemers van 'Train de Trainer Muzikaal Spel'. "Hiermee is een begin gemaakt van een landelijke dekking van de scholing Muzikaal Spel voor Kleuters".

De cursus die in september 2021 voor het eerst gestart is, komt voort uit een meerjarig onderzoek van de lector naar muzikaal spel bij kleuters en naar hoe leerkrachten dit spel kunnen aanbieden en begeleiden. Uit het onderzoek bleek dat onderbouwleerkrachten wel muziekonderwijs willen geven aan kleuters, maar dat ze zich niet voldoende bekwaam voelen om dit met zelfvertrouwen te doen.

Eerste deelnemers cursus Train de Trainer Muziek Spel ontvangen hun certificaat
Eerste deelnemers cursus Train de Trainer Muziek Spel ontvangen hun certificaat

De deelnemers liepen gedurende zeven maanden wekelijks stage in een kleuterklas, waarin ze zelf met de kinderen werkten en daarnaast de leerkrachten trainden in het aanbieden en begeleiden van muzikaal spel. De deelnemers kwamen uit Vlaanderen, Limburg, Zeeland, Rotterdam, Utrecht, Emmen, Tilburg, Den Bosch en Zwolle.

"Hiermee is een eerste stap gezet om meer onderbouwleerkrachten bij te gaan scholen op het gebied van muzikaal spel en het muziekonderwijs dat zij kunnen geven aan kleuters. Ik hoop dat ook mensen uit Noord-Holland en Friesland zich dit jaar inschrijven!", aldus Nieuwmeijer.

Muziekonderwijs voor kleuters 

Zeven van de deelnemers werken als muziekdocent op een Pabo, een is vakleerkracht Muziek en een is adviseur cultuureducatie. Vier daarvan starten in september al met het geven van cursussen Muzikaal Spel voor Kleuters in de regio's Drenthe, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland.

"Als je uitgaat van acht of tien deelnemers per cursus en als iedere deelnemer die deze cursus gevolgd heeft muzikaal spel gaat aanbieden aan de eigen leerlingen, kunnen een kleine 1000 kinderen spelenderwijs in aanraking komen met muziek en ontdekken wat dat voor hen betekent. En daar doen we het voor!", gaat Nieuwmeijer verder. "De deelnemende Pabo muziekdocenten passen het geleerde ook weer toe in hun Pabo muziek curricula, waardoor ook toekomstige leerkrachten kennismaken met het aanbieden en begeleiden van muzikaal spel. Hierdoor is het effect van de kennisdisseminatie nog groter."

"Ik kijk terug op een inspirerende periode waarin ik veelzijdige kennis (die op een boeiende, enthousiaste en inspirerende manier werd gepresenteerd, ook tijdens de online bijeenkomsten) met volle teugen tot me heb genomen. Ik heb genoten van de stage waarin ik veel van-, met-, en over 'het jonge kind' heb geleerd."

Deelnemer

Meer weten

De cursus Train de Trainer Muzikaal Spel ( pdf, 579 KB ) van het lectoraat Muziek in Onderwijs wordt vanaf september opnieuw aangeboden. Inschrijven kan tot 15 juni 2022.