Hogeschool Leiden

Over

Thema

Miljoenenontbijt in teken van werk en een leven lang leren in veranderende (regionale) economie

21 september 2017 - Economie, werkgelegenheid en een leven lang leren waren de belangrijkste onderwerpen tijdens het Miljoenenontbijt bij Hogeschool Leiden.

Tijdens het door VNO-NCW Rijnland georganiseerde ontbijt op de woensdagochtend na Prinsjesdag wordt traditioneel teruggeblikt op de daar gepresenteerde Miljoenennota. De Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), Barbara Visser (VVD) en Agnes Mulder (CDA) gingen tijdens deze ochtend met elkaar en met in de zaal in gesprek over de gevolgen van de miljoenennota voor ondernemers in de Leidse regio. Filosoof Bas Haring gaf een korte filosofische beschouwing op de plannen van het demissionaire kabinet. Verder gaf Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste Economie, een aantal beschouwingen op de actuele economische ontwikkelingen en blikte hij voorzichtig vooruit op het Regeerakkoord van Rutte III.

Veranderende arbeidsmarkt

“De hoedjes waren dit jaar spannender dan de miljoenennota”, trapte Kees Goudswaard zijn beschouwing af. “Het was, zoals vaker gememoreerd, een Prinsjesdag voor spek en bonen, omdat het wachten is op het einde van de formatie van een nieuwe regering door VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Wat opvallend is dat het met de economie zo goed gaat, terwijl er al relatief lang een demissionair kabinet zit.” Voor het nieuwe kabinet liggen er volgens Goudswaard uitdagingen op de arbeidsmarkt, belastinghervorming en de pensioenen/AOW. “De arbeidsmarkt veranderd. Vast moet minder vast zijn en flex minder flex. Er moet een vereenvoudiging van het ontslagrecht komen en een verkorting van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.” Filosoof Bas Haring sloot daar op aan door te kijken naar hetgeen werk eigenlijk is. “Werk is iets doen ten behoeve voor een ander. Dat blijf je niet eeuwig doen, aangezien behoeftes veranderen. Als je werk vanuit dit perspectief benaderd is het logisch dat werk veranderd en dat we daar niet angstig over hoeven te zijn.”

Alle seinen op groen

De aanwezige Tweede Kamerleden erkenden de genoemde problemen die ook vanuit het publiek werden aangedragen. Door fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals robotisering, verandert het werk wat mensen doen. Barbara Visser (VVD) benadrukte nog maar eens het belang van een leven lang leren en de rol van het (regionale) bedrijfsleven daarin. Erik Versnel, directievoorzitter bij Rabobank Leiden-Katwijk, benadrukte daarbij het belang van de verbinding maken met kennisinstellingen, zoals Hogeschool Leiden. “Alle seinen voor de economie van de Leidse regio staan op groen. Die moet door ondernemers benut worden. Investeer, maar op een duurzame manier. Door met kennisinstellingen samen te werken en daarmee het potentieel beter te benutten en in te zetten op innovatie. 

Agnita Mur, lid College van Bestuur van Hogeschool Leiden en voorzitter van Economie071 onderschrijft de stelling van de Rabobank. “Wij leiden studenten op die voor een groot gedeelte aan het werk gaan binnen de Leidse regio. We spelen actief in op vragen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de samenleving en in de regio. We leiden op in, met en voor het werkveld. Een evenement zoals het Miljoenenontbijt laat zien dat wij als hogeschool een verbindende rol spelen in de regionale economie.”