Het Bio Science Park in Leiden

Over

Thema

Meer talent nodig voor forse groei Leiden Bio Science Park

7 december 2022 - Vandaag presenteerden het Leiden Bio Science Park en Hogeschool Leiden de Human Capital Agenda (HCA) ‘Leiden Bio Science Park 2023-2028, ‘Zonder Talent Geen Groei’.

​De groei van het Leiden Bio Science Park (LBSP) zet onverminderd door, nog sterker zelfs dan de afgelopen jaren. Maar daarvoor is wel een blijvende aanwas van goed opgeleide professionals nodig. In de Human Capital Agenda worden oplossingen gepresenteerd om deze uitdaging aan te gaan.

Bij de presentatie in Biopartner 5 in Oegstgeest waren onder andere gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland, Burgemeester Lenferink en wethouder Fleur Spijker van de gemeente Leiden, en veel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderwijs- en kennissector aanwezig. Na een welkom door directeur Ida Haisma van de Stichting LBSP gaf Joeri van den Steenhoven een presentatie van de HCA. Daarna was er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren.

Groeimotor

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is een belangrijke groeimotor voor de provincie Zuid-Holland en de gehele Nederlandse economie. Het is dé plek in Nederland waar ruim 350 bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, vaccins en therapieën. De groei van het Leiden Bio Science Park (LBSP) zet onverminderd door, nog sterker zelfs dan de afgelopen jaren. Bedrijven en instellingen op het grootste innovatie district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health verwachten een stijging van de huidige 20.000 arbeidsplaatsen naar 27.000-30.000 banen in 2027.

Meer vraag naar mbo'ers en hbo'ers

Tegelijk constateert de agenda een verschuiving in de vraag naar talent. De komende jaren  zijn vooral professionals uit het mbo en hbo nodig, mede omdat er naast R&D steeds meer in-huis productiefaciliteiten op en rond het LBSP komen. Dit is een grote uitdaging, omdat door demografische krimp en een daling van het aantal studiekiezers voor een technische opleiding de instroom bij mbo en hbo daalt. Het is dus tijd voor actie. Zo’n 45 partners hebben daartoe gezamenlijk de Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park 2023-2027 opgesteld.

Hogeschool Leiden

Zes actielijnen

De partijen achter de Human Capital Agenda LBSP stellen voor dat onderwijs, bedrijven en overheden intensiever samen gaan werken. Langs zes ‘actielijnen’ kan het dreigende tekort aan talent op korte en lange termijn terug worden gedrongen. Voorbeelden hiervan zijn een groter behoud van talent dat al op LBSP werkt (o.a. door ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod aan na- en bijscholing), zorgen dat meer afgestudeerden op het LBSP gaan werken (o.a. door een breder aanbod aan stages en retentie), betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, meer talent uit de rest van Zuid-Holland aantrekken, investeren in huisvesting voor internationale werknemers, en promoten van techniek als profiel en studiekeuze in het voorgezet onderwijs.

Duidelijk signaal

‘We zijn als hogeschool nauw betrokken bij het Leiden Bio Science Park en voelen onze verantwoordelijkheid om te de vraag naar talent te helpen vervullen’, vult Van den Steenhoven aan. ‘Maar de uitdaging is enorm. Dat vergt van alle partijen een gezamenlijke inzet en strategie. Daar hebben we nu deze Human Capital Agenda voor. Daarmee kan het Leiden Bio Science Park ook de komende jaren die belangrijke groeimotor zijn voor Zuid-Holland en Nederland.’

Meer weten? Bekijk de Human Capital Agenda ( pdf, 1.80 MB ) ook online.