Hogeschool Leiden

Over

Thema

Medezeggenschap in moderne tijden

1 november 2018 - Hoe kan medezeggenschap bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs? Die vraag stond centraal tijdens de Dag van de Medezeggenschap.

Tijdens de Dag van de Medezeggenschap op 30 oktober wisselde leden van de studentenraad, de ondernemingsraad en de opleidingscommissies, onderwijsmanagers, directeuren en andere betrokkenen kennis en ervaringen uit over dit onderwerp.

Gastspreker Anke Siegers

Speciale gast was spreker Anke Siegers. Zij startte de dag met een lezing over medezeggenschap in moderne tijden. Zij lichtte toe welke organisatieontwikkelingen zij ziet in de huidige tijdgeest. Decentralisatie, kleinere teams en eigenaarschap bij de professional. Steeds vaker worden besluiten in gezamenlijkheid genomen. Dat vraagt van twee kanten een andere benadering. Regie geven en verantwoordelijkheid nemen. Dit kan alleen met succes als betrokkenen helder hebben wat de kwestie is en daar urgentie bij voelen.

Meer informatie over Anke Siegers en haar lezing over De nieuwe route vind je op haar website Datishelder.com.

Hogeschool Leiden

Tijdens het middagdeel was er veel ruimte voor het inbrengen en bediscussiëren van eigen thema’s en vragen. De verschillende medezeggenschapsorganen hebben elkaar ontmoet en besproken op welke wijze de samenwerking kan worden versterkt. Dit resulteerde in concrete vervolgacties en plannen ter versterking van de medezeggenschap.