Studenten zijn voor vandaag klaar

Over

Thema

Promotieonderzoek naar rechten bij jeugdhulp

14 september 2020 - Renske de Boer, docent Master Jeugdzorg, begint per september aan haar promotieonderzoek naar de rechten van kinderen en ouders bij gemeentelijke besluiten over jeugdhulp.

Het onderzoek gaat inzicht verschaffen in wat nodig is om de rechten van kinderen en ouders te versterken, in zowel wet, beleid als praktijk. Renske kreeg voor dit onderzoek een promotiebeurs voor docenten van NWO.

Docent Renske de Boer

Spanning tussen rechtsbescherming en maatwerk

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 moet de gemeente ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders jeugdhulp krijgen als zij dit nodig hebben. Het besluit of jeugdhulp nodig is, en zo ja welke hulp, wordt in veel gemeenten genomen door jeugd- en gezinsprofessionals van het wijkteam. Met de invoering van de Jeugdwet beoogde de wetgever de rechten van kinderen en hun ouders bij deze jeugdhulpbeslissingen van de gemeente te versterken, maar in de praktijk blijkt de rechtsbescherming nog tekort te schieten. Veel gezinnen blijken moeite te hebben om hulp te krijgen en zijn niet op de hoogte van hun rechten. Kinderen krijgen daardoor soms te laat of helemaal geen hulp. Ook is er ongelijkheid door de verschillen die er tussen gemeenten zijn in het toekennen van jeugdhulp.  

Onderwijs en praktijk verder helpen

Renske gaat de komende jaren zowel rechtswetenschappelijk onderzoek doen als onderzoek in de praktijk. Zij wordt begeleid door prof. dr. mr. Lies Punselie en mr. dr. Yannick van den Brink van Universiteit Leiden (afdeling Jeugdrecht) en lector dr. Chris Kuiper van Hogeschool Leiden (lectoraat Transformaties in de zorg voor jeugd). Ook wordt er samengewerkt met studenten van Hogeschool Leiden.

enske hoopt met het onderzoek de ‘twee werelden’ van ‘hulp’ en ‘recht’ te verbinden. Het doel is om concrete handvatten te geven aan de wetgever, beleidsmakers, gemeenten en professionals om de rechten van kinderen en ouders in de jeugdhulppraktijk te versterken. De resultaten worden ook gebruikt voor het onderwijs aan (toekomstige) jeugdprofessionals, die binnen de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie worden opgeleid, over de juridische aspecten van hun beroep.