Hogeschool Leiden

Over

Thema

Master Advanced Nursing Practice leidt op tot competente verpleegkundig specialisten

29 juni 2021 - Tijdens de accreditatie van de Master Advanced Nursing Practice creëerde het auditpanel een energieke sfeer. Er ontstond een open gesprek met docenten, studenten, alumni en het werkveld wat resulteerde in een positieve beoordeling.

Op 23 juni vond de accreditatie van de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) plaats. De commissie heeft de opleiding op alle standaarden van de NVAO en die van de registratiecommissie verpleegkunde (RSV) positief beoordeeld.

Sabrina Roofthooft | opleidingsmanager MANP

"We werden kritisch bevraagd, maar voelden ons op ons gemak, gerespecteerd en gewaardeerd."

Sabrina Roofthooft | opleidingsmanager MANP

De dag werd afgetrapt met een pakkende video, waarin studenten en leermeesters een kijkje gaven in de keuken van de opleiding en het werkveld. Niet alleen de panelleden, maar ook de opleiding zelf kijkt terug op een positieve en geslaagde visitatiedag.

"Het team heeft een goed beeld kunnen schetsen van de opleiding en waar die voor staat. Wat mooi is aan de opleiding en de verdere ontwikkelmogelijkheden kwamen duidelijk naar voren. Het auditpanel creëerde een goede en energieke sfeer, waardoor er open gesprekken konden plaatsvinden met docenten, studenten, alumni en het werkveld. Hier haalt het team ook weer nieuwe inspiratie en energie uit", aldus Doortje Middelbeek (kwaliteitscoördinator faculteit Gezondheidszorg).

Een open sfeer 

De commissie, die uit afgevaardigden van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, HAN, UMC Utrecht, V&VN en evaluatiebureau NQA bestond, kijkt terug op een interactieve dag met een open sfeer. Met extra aandacht werd gekeken naar de aansluiting van het onderwijs op het in 2019 verschenen nieuwe landelijke beroepsprofiel, de Leidse kleur van het onderwijsprogramma en 'onderwijs in coronatijd'. 

Eefje Belt | programmaleider en docent MANP

"Een audit geeft toch weer een extra stimulans om het onderwijsprogramma en de organisatie weer eens de loep te nemen."

Eefje Belt | programmaleider en docent MANP

Het panel gaf meerdere complimenten, in het bijzonder voor het blijven verzorgen van fysiek vaardigheidsonderwijs in coronatijd, de examencommissie, het overleg met het werkveld en de toekomstplannen van de opleiding.

Extra stimulans

Het team van de MANP is terecht trots op deze mooie uitslag. Zij geven aan dat proces richting de audit ook effectief en prettig is verlopen door regelmatig overleg, een mijlpalenplanning en een goede onderlinge samenwerking die heel natuurlijk verliep. Door de uitgebreide voorbereiding was het team klaar voor de visitatie en gingen zij ontspannen de dag in.  

"Een audit geeft toch weer een extra stimulans om het onderwijsprogramma en de organisatie weer eens de loep te nemen. De start van de dag was dynamisch doordat docenten de panelleden persoonlijk door het digitale portfolio en de digitale leeromgeving hebben geloodst", aldus Eefje Belt (programmaleider en docent MANP). 

Terecht trots

Het team van de MANP is terecht trots op deze mooie uitslag. "We werden kritisch bevraagd, maar voelden ons op ons gemak, gerespecteerd en gewaardeerd", aldus opleidingsmanager MANP Sabrina Roofthooft. Zowel de commissie als de opleiding hebben er alle vertrouwen in dat er competente verpleegkundig specialisten worden opgeleid bij de MANP van Hogeschool Leiden. 

Directeur faculteit Gezondheidszorg Nico van Tol: "Hoewel onze opleidingen iedere dag gevisiteerd kunnen worden, omdat ze accreditatiewaardig zijn, merk je in de aanloop van een formele visitatie dat er nog eens precies wordt gekeken naar organisatie, inhoud, vormgeving van het curriculum en de resultaten die we boeken. Dat scherpt de blik van wat goed gaat en beter kan en dat leidde tot een helder en degelijk Zelfevaluatierapport en een positieve beoordeling op alle NVAO-standaarden RSV-eisen. Heel fijn en terecht. Dan is er gepaste trots bij iedereen en na hard werken, een coronajaar en met de zomervakantie in het vooruitzicht is dat echt super."

Meer weten

Lees meer over de Master Advanced Nursing Practice bij Hogeschool Leiden.