Hogeschool Leiden

Over

Thema

Docent MANP wint prijs met verbeterplan over belang anoniem contact na orgaantransplantatie

22 juni 2022 - Janneke Vervelde heeft de LWTV- NTV innovatieprijs gewonnen. "Dit verbeterplan kan indirect een positief effect hebben op de registraties in het Donorregister."

Zij ontving de Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkundigen - Nederlandse Transplantatie Vereniging (LWTV – NTV) innovatieprijs tijdens het jaarlijks donatie- en transplantatiecongres. Janneke is naast docent bij de Master Advanced Nursing Practice, Verpleegkundig Specialist en werkzaam in het LUMC als Orgaandonatie Coördinator.

Janneke Vervelde | docent Master Advanced Nursing Practice (MANP)

Het doel van deze prijs is het stimuleren van verpleegkundige innovaties en/of kwaliteitsprojecten die als doel hebben de zorg voor orgaantransplantatie patiënten (of hun donoren) in Nederland te verbeteren. De inzending van Janneke was een verbeterplan over het belang van anoniem contact na een orgaantransplantatie.

"Hoe pak je zoiets aan? Hoe ga je om met weerstand van bijvoorbeeld artsen die dit aanvankelijk maar onzin vonden?"

Janneke Vervelde - docent en Verpleegkundig Specialist

Aanleiding 

In de media van de afgelopen jaren is regelmatig aandacht besteed aan situaties waarbij de nabestaanden van postmortale donoren verwonderd, teleurgesteld en soms zelfs geagiteerd waren dat zij niet of nauwelijks bericht hadden gekregen van de ontvangers van de organen van de overleden donor. Ontvangers weten niet dat de mogelijkheid bestaat of vergeten dit omdat ze zelf nog moeten herstellen. Verder heerst er ongemak of vinden zij het ongepast vanuit religieuze of culturele achtergrond. Het uitstellen van het schrijven leidt mogelijk tot afstel en dat is ook voor de verwerking van de ontvanger niet wenselijk. 

Over het verbeterplan 

Door het samenstellen van een multidisciplinaire werkgroep is er een landelijke uniforme manier van informeren en begeleiden van ontvangers van postmortale organen opgesteld omtrent het schrijven van een brief/kaart aan nabestaanden van de postmortale donor. Een secundair effect is een verbetering van de verwerking van zowel ontvanger als nabestaanden. Door het vergroten van het aantal geschreven brieven/kaarten, geschreven binnen een jaar na transplantatie hopen we dat de verwerking van beide partijen zal verbeteren. Dit verbeterplan kan indirect een positief effect hebben op de registraties in het Donorregister. 

"Nadat ik zelf begonnen ben in het LUMC en er goede resultaten waren - meer brieven - heb ik de samenwerking gevonden met een maatschappelijk werker in Nijmegen die een gelijk project was gestart. Van daaruit hebben we een landelijk initiatief gestart, wat succes heeft."

Janneke Vervelde - docent en Verpleegkundig Specialist

Advies voor studenten 

Voor studenten van de master heeft Janneke een advies: "Stel jezelf een duidelijk doel, weet voor wie je het doet (je patiëntengroep) werk samen, ook landelijk, en zet door, ook bij weerstand. Presenteer ook wat je gedaan hebt, dus schrijf er iets over, houd een praatje en bedenk hoe je het verder kunt uitzetten. Vaak krijg je daar dan hulp bij van andere enthousiaste collega's."

Meer weten

Lees meer over de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden.