Hogeschool Leiden

Over

Thema

Online afstuderen teammaster 3TO

30 juni 2020 - Tijdens de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) werkt een heel team van een school gezamenlijk aan veranderingen binnen het onderwijs op de eigen school. Half juni studeerde er voor het eerst een team online af.

Een transitie naar toekomstgericht onderwijs speelt altijd, niet alleen in coronatijd. Hogeschool Leiden verzorgt in samenwerking met Lucas Onderwijs de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO). In september 2018 startten Rick, Marieke, Silvy en Joost van Samenwerkingsschool Emmaüs (SWS Emmaüs) in Leidschendam aan de master 3TO. SWS Emmaüs is een school voor basisonderwijs die systematisch werkt aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs.  

Onderzoeksvraag 

De vraag waarmee ze op reis zijn gegaan luidde ‘Hoe bereiden we onze leerlingen en onszelf voor op een onzekere toekomst?’. Samen met het schoolteam, met leerlingen, ouders en bestuur hebben ze gewerkt aan deze vraag. Onder andere door experimenten vorm te geven, hebben ze geoefend met het vergroten van eigenaarschap en het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Naast dat dit heeft geleid tot een waardevolle onderwijspraktijk, heeft het ook zichtbaar bijgedragen aan een innovatieve en professionele cultuur. Collega's die intensieve gesprekken over onderwijs voeren, collega's die met elkaar leren, die fases van niet-weten kunnen houden en die de creatieve spanning opzoeken om tot fundamentele verandering te komen.  

Online afsluiting master

Na een waardevolle reis sloten de studenten van SWS Emmaüs op dinsdag 16 juni hun masteropleiding af, door online te laten zien wat de ervaren transitie is. Ook dit deden zij samen met de collega's, leerlingen, ouders en het bestuur. 

Ik had het voor geen goud willen missen! Zowel voor wat we hiermee in de school hebben gecreëerd, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dit draag ik voor de rest van mijn leven met me mee!

Rick van der Hulst | student teammaster 3TO

Op het scherm: Gert-Jan den Adel (rechts), Inge Andersen (onder) en Antoinette Gillet (boven). Voor het scherm v.l.n.r.: Silvy Onderwater, Roos van der Voort,  Joost Heemskerk, Rick van der Hulst en Marieke Tiggelman
Op het scherm: Gert-Jan den Adel (rechts), Inge Andersen (onder), en Antoinette Gillet (boven). Voor het scherm v.l.n.r.: Silvy Onderwater, Roos van der Voort, Joost Heemskerk, Rick van der Hulst en Marieke Tiggelman

Deze masteropleiding van Hogeschool Leiden en Lucas Onderwijs kan scholen helpen te bepalen welke omslag ze willen maken en deze omslag ook daadwerkelijk realiseren.

Sander Dankelman | senior beleidsadviseur Onderzoek & Innovatie bij PO-Raad.

Nominatie Hogeschool Leiden Prijs 2020 

Tijdens de online visitatie konden leerlingen, ouders en leraren hun perspectief op de ervaren transitie delen. Het 3TO-team had dit op een zeer creatieve manier vormgegeven, waarbij ze de examinatoren via een Seppo een reis hebben laten maken langs verschillende voorbeelden van hun transitie. Roos van der Voort, opleidingsmanager teammaster 3TO vertelt: 

Roos van der Voort

Wat ons betreft hebben zij een bijzondere prestatie geleverd. Enerzijds in hoe zij het transitieproces in hun school hebben vormgegeven en gerealiseerd, anderzijds hoe zij de visitatie hebben verzorgd. En daarnaast in hoe zij zelf zijn ontwikkeld in de afgelopen twee jaar en wat zij allemaal in hun school hebben gecreëerd. Een mooi voorbeeld van hoe we samen werken aan toekomstgericht onderwijs. Dit alles maakt dat ze genomineerd zijn voor de HL-Prijs 2020*.

Roos van der Voort

* De Hogeschool Leiden Prijs 2020 wordt uitgereikt aan studenten die in het studiejaar 2019-2020 de beste eindproducten van de verschillende opleidingen hebben opgeleverd. 

Over de teammaster 3TO 

In 2017 is de teammaster 3TO van start gegaan: een innovatieve masteropleiding voor teams die een transitie in onderwijs willen realiseren. Ondertussen zijn 12 teams aan de teammaster gestart, waaronder teams uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, voortgezet onderwijs en een bovenschools team van een schoolbestuur. In september 2020 gaan de volgende vijf schoolteams van start. 

Meer weten over de teammaster? Bekijk de opleidingspagina'slees de artikelen over de master of neem contact op de opleiding via secretariaat.3TO@hsleiden.nl.