Hogeschool Leiden

Over

Thema

Subsidie voor onderzoek naar risico’s bij doelgroep lvb+

22 augustus 2022 - Het lectoraat LVB en risicovol gedrag heeft samen met Middin een subsidie gekregen voor onderzoek waarbij risico’s bij de doelgroep lvb+ in kaart worden gebracht en besproken.

Dit onderzoek bouwt voort op het ontwikkelen van een risico-inventarisatie-instrument waarmee in 2021 is gestart.

Instrument voor risico-inventarisatie 

Het denken over en omgaan met risico’s speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van leven van de cliënt met een lvb. Het gaat er dan niet alleen om dat onheil voorkomen wordt, maar ook dat welzijn, groei en kansen bevorderd worden. Begeleiders in de zorg voor mensen met een lvb nemen bewust en onbewust regelmatig beslissingen omtrent het omgaan met risico’s. Een risico-inventarisatie-instrument kan begeleiders helpen om risico’s in kaart te en gestructureerd leren nadenken, praten en handelen.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek willen het lectoraat en Middin een antwoord vinden op de vraag hoe het instrument doorontwikkeld dient te worden voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarnaast wordt onderzocht welke handvatten kunnen worden ontwikkeld voor zorgmedewerkers om het gesprek over risico met cliënten te voeren.

Meer weten 

Lees meer over het onderzoek van lectoraat LVB en risicovol gedrag.