Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

‘Leren met de Stad’ ontvangt subsidie voor 2023 – 2025

Dinsdag 9 mei 2023 - Heel mooi nieuws! Leren met de Stad (LmdS) krijgt ook voor de komende drie jaar subsidie.

Het programma LmdS is de Leidse invulling van de City Deal Kennis Maken, waarin onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in steden.

Deze subsidie is een bekroning op het werk dat in de afgelopen vier jaar is verzet door samenwerkingspartners Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en gemeente Leiden. Vanuit de hogeschool werken studenten van opleidingen als Sociaal Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, HBO-Rechten, Fysiotherapie en Commerciële Economie samen met studenten van Universiteit Leiden binnen LmdS aan het aanpakken van vraagstukken uit de stad. Ze doen dit binnen vakken, minoren, stages of afstudeeropdrachten.

Afbeelding Leren met de Stad, zes mensen lopen op straat

Om oplossingen te zoeken voor de maatschappelijke vragen en impact te maken op de leefbaarheid van de stad, werken we vanuit LmdS samen met welzijnspartners als Incluzio, SOL en BuZz en buurtbewoners. Hun bijdrage is hierbij onmisbaar en het succes van LmdS is zeker ook aan hen te danken. Vanaf januari 2023 is bovendien mboRijnland toegetreden als partner bij Leren met de Stad.

Met de subsidie van € 500.000 kunnen we ook de komende jaren met studenten (mbo, hbo, wo), onderzoekers, stadspartners én inwoners aan de slag met maatschappelijke kwesties in Leiden. We doen dit vanuit ‘Het Gebouw’ in Leiden-Noord, maar ook op heel veel andere plekken in Leiden.

Benieuwd wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Of wil je graag meedoen en meer lezen over ervaringen van studenten, partners en docenten? Lees meer informatie op leidenkennisstad.nl, of mail naar [email protected].

Lees meer over de subsidietoekenning aan LmdS en andere City Deal Kennis Maken-projecten in het land op de website van Regieorgaan SIA