Studentenflat achter Hogeschool Leiden

Over

Thema

Kennisochtend: Waarheid vanuit verschillende perspectieven

19 april 2022 - Op 10 mei 2022 organiseren de zes Randstadhogescholen, waaronder Hogeschool Leiden, een kennisdelingsochtend over 'waarheidsvinding vanuit verschillende perspectieven'.

Deze ochtend is voor docenten, praktijkonderzoekers, stafmedewerkers en studenten en draait om vragen als:

 • hoe ga je om met verschillende perspectieven op waarheid in de klas?
 • hoe voorkom je dat binnen praktijkonderzoek alleen de dominante, mainstream perspectieven worden meegenomen?
 • welke bronnen gebruiken we in het onderwijs als het gaat om het zoeken naar antwoorden op ethische vraagstukken en hoe voorkom je zwart-wit denken?
 • hoe voer je gesprekken in de klas over alternatieve waarheden en welke positie kies je als docent wanneer jezelf ook een sterke mening hebt over het onderwerp?

Programma

Bekijk hieronder het programma en lees meer over de sub-sessies.

Tijd Onderdeel
09.00 - 09.30 uur Inloop met koffie en thee
09.30 - 09.45 uur Opening door Angelien Sanderman
voorzitter CvB - Hogeschool Leiden
09.45 - 10.15 uur

Keynote door Naomi van Stapele
lector Inclusive Education - Haagse Hogeschool

Waarheid, beleving en perspectief: Student-led pedagogy voor inclusiever hoger onderwijs: hoe kan student-led pedagogy bijdragen om samen met studenten te onderzoeken wat waarheid is en hoe verschillende noties van waarheid zich verhouden tot subjectieve belevingen en pluriforme perspectieven. Middels voorbeelden uit de praktijk wordt besproken hoe deze benadering kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

10.30 - 11.30 uur Sub-sessies: verschillende perspectieven bij elkaar brengen en elkaars waarheden begrijpen
(lees hieronder meer over deze sessies)
11.30 - 12.30 uur Plenaire afsluiting en tijd voor ontmoeting

Inhoud Sub-sessies

 • Hoe kunnen leergemeenschappen hierbij helpen? 
  door Dr. Christian Wallner, lector Verpleegkundige Ouderenzorg - Hogeschool Leiden
 • Workshop 'Leerteamleren: dialogisch oefenen in perspectiefwisseling'
  door Edwin van der Zande, hoofddocent Waardenbewuste Professionalisering - Hogeschool Utrecht.
 • Is iemands levensverhaal 'de waarheid'? Met behulp van levensverhalen perspectieven in het onderwijs uitwisselen.
  door Julia Delhaas, onderzoeker Diversiteitsvraagstukken & Machteld de Jong, lector Diversiteitvraagstukken - Hogeschool Inholland.
 • Workshop 'Kritisch Denken aanleren?'
  door Erik Hulsebosch, docent civiele techniek en ICTO-coach - Hogeschool Rotterdam, Master Leren & Innoveren & Ian Quak, instructeur civiele techniek - Hogeschool Rotterdam, afstudeerwerk 'normatieve professionalisering in de civiele techniek'.
 • Perspectief van inclusief curriculum, toegepast in lessen met als doel verbreding van het perspectief van studenten.
  door Ely Cilingir, Trainee docent Built Environment - Hogeschool van Amsterdam.
Logo's R6: Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam.

Over Leiden European City of Science

Leiden European City of Science 2022 is een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen, voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Hogeschool Leiden is één van de Founding Partners. Het doel van het wetenschapsfestival is om wetenschap en samenleving te verbinden – bij uitstek het speelveld van praktijkgericht onderzoek. Lees meer over Leiden2022.