Deelnemers Omgevingswetdag

Over

Thema

Scherp dialoog tussen buurtbewoners en beleidsmaker tijdens ‘Omgevingswet in je achtertuin’

13 juli 2022 - In het kader van Leiden City of Science 2022 organiseerde het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid de Omgevingswetdag ‘Omgevingswet in je achtertuin’ voor geïnteresseerden.

Van buurtbewoners tot docenten en van studenten tot beleidsmakers voerden scherpe dialogen en werkten samen om te bouwen aan een duurzaam Leiden. 

Deelnemers Omgevingswetdag

Interessante inzichten

Op 7 juli jl. kwamen buurtbewoners, docenten, studenten en beleidsbepalers samen in ‘Het Gebouw’ van ‘Leren met de stad’ in Leiden Noord voor ‘Omgevingswet in je achtertuin’. Studenten van het LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid trapten het evenement af met presentaties over hun afstudeeronderzoeken en beroepsproducten. Zij gaven de bezoekers interessante inzichten in onder andere de monitoring van omgevingswaarden in beken, de vorming van biotopen rondom monumenten en criteria voor handelsreclame in de buitenruimte. 

Impact van Omgevingswet voor bewoners

Vervolgens vertelden Patrick Doodkorte, projectmanager Omgevingswet van de gemeente Leiden, en Loesanne van der Geest, onderzoeker van het lectoraat, over wat de Omgevingswet voor inwoners en ondernemers kan inhouden. Hierin stonden de inwoners van Leiden centraal. “Wat verandert er nu echt voor ons onder die Omgevingswet?” vroeg een betrokken bewoner en actieve vrijwilliger van een wijkplatform. Deze vraag leidde tot een mooie en scherpe dialoog tussen bewoners van de wijk Leiden-Noord en ambtenaren van de gemeente Leiden over participatie bij projecten in de leefomgeving. 

Kansen, bedreigingen en dilemma's

De afsluiting bestond uit de Perspectivity challenge, een serious game waarin de kansen, bedreigingen en dilemma’s rondom een duurzame toekomst en jouw rol daarin op een speelse en tegelijkertijd confronterende wijze inzichtelijk werd gemaakt. 

Scherp dialoog

Mooi om te zien hoe de aanwezigen, van buurtbewoners tot docenten en van studenten tot beleidsmakers, het ene moment een scherpe dialoog konden voeren, en het andere moment fanatiek kunnen samenwerken om te bouwen aan een duurzame stad tijdens deze uitdaging. ‘Omgevingswet in je achtertuin’ is een samenwerking tussen de hogeschool, lectoraat Recht & Rechtvaardigheid, LivingLAB Omgevingswet Zuid Holland, gemeente Leiden en 'Leren met de stad'.

Over het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid is onderdeel van het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren aan Hogeschool Leiden. Het lectoraat richt zich op praktijkgericht juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante vraagstukken worden geïnitieerd, gestimuleerd en uitgevoerd.

Over Leiden2022

Leiden European City of Science 2022 is een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen, voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Hogeschool Leiden is één van de Founding Partners. Het doel van het wetenschapsfestival is om wetenschap en samenleving te verbinden – bij uitstek het speelveld van praktijkgericht onderzoek. Lees meer over Leiden2022