Carolien Gravesteijn | lector Ouderschap en Ouderbegeleiding - Hogeschool Leiden

Over

Thema

Deelnemers Leiden2022: Carolien Gravesteijn

18 november 2021 - Tijdens Leiden2022 verzorgt het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding verschillende workshops waarin ze hun wetenschappelijke en praktijkkennis delen en input ophalen bij ouders en professionals.

Lector Carolien Gravesteijn wilt Leiden2022 willen graag gebruiken om kennis en ervaringen op het gebied van opvoeden, ouderschap en levensvaardigheden te delen met de Leidse burgers en nog meer input van hen te krijgen.

Carolien Gravesteijn | lector Ouderschap en Ouderbegeleiding - Hogeschool Leiden

Hoe draagt jouw onderwijs bij aan de thema’s van de dagen?

"Een aantal decennia geleden was opvoeden iets gemeenschappelijks. Als het niet goed ging met het kind, werd er niet meteen naar de ouders gewezen, maar dan voelden de leerkracht en de buurvrouw zich ook verantwoordelijk. Door het individualisme zijn ouders veel meer op zichzelf aangewezen en wordt dat gevoel dat zij alleen verantwoordelijk zijn alleen maar verstrekt. Ouders voelen zich hierdoor nog wel eens eenzaam en schuldig. Het is belangrijk dat er een mind-shift komt in de samenleving: niet beschuldigen, maar ondersteunen.   

Investeren in ouderwelzijn

Om te investeren in ouderwelzijn wordt vanuit het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding onderzoek gedaan naar beschermende factoren voor krachtig ouderschap; goede voorbereiding op het ouderschap, kennis over ontwikkeling van ouder en kind, levensvaardigheden van ouder en kind en een steunend netwerk.

Onderzoek Leuker voor Later

Maar welke beschermende factoren ervaren ouders met verschillende achtergronden in hun leven? Wat voor invloed heeft dit op hun kinderen? Wat hebben zij nodig om zich goed te voelen? Deze vragen willen we beantwoorden in ons 'Leuker voor Later'- onderzoek. Hierin volgen we ouders vanaf de zwangerschap, hopelijk totdat de kinderen 24 jaar zijn. De kinderen zijn inmiddels 6 jaar. We nemen onder ongeveer 600 ouders vragenlijsten af en met 200 Leidse ouders voeren we gesprekken over hun ouderschap. Uit dit onderzoek zijn verschillende projecten voortgekomen: OuderTeam (ouderschapsgym) en 'Een leven lang Levensvaardigheden' (het versterken van Levensvaardigheden van kinderen, jongeren/studenten en ouders). Studenten Toegepaste Psychologie doen actief mee in de projecten door ouders te interviewen.

Levensvaardigheden

Verder geven wij regelmatig (gast)colleges aan studenten Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk over de thema’s levensvaardigheden voor jeugdigen en ouders, opvoeden en ouderschap en het belang van voorbereiden op ouderschap. Tenslotte doen studenten actief mee aan het versterken van de levensvaardigheden van alle studenten binnen Hogeschool Leiden.

Workshops

Tijdens Leiden2022 verzorgt het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, samen met studenten en professionals, verschillende workshops waarin ze hun wetenschappelijke en praktijkkennis willen delen en nog meer input willen krijgen van ouders en professionals." 

Wat ben je concreet van plan?

"We organiseren maar liefst drie activiteiten: een voorleesdag, een interactieve workshop over samen opvoeden en het levensvaardighedenspel.

Voorleesdag

Op 26 januari starten we met de Voorleesdag 'Ouderschap is Jongleren en Samen vangen wij het monster!' In deze workshop willen we ouders en professionals handvatten geven, zodat ouders in staat zijn om alle ballen in de lucht te houden. Hiervoor maken we gebruik van ons 'Leuker voor Later'-onderzoek. Ook bieden we samen met de bibliotheek activiteiten aan om aan de hand van voorleesboeken in gesprek te gaan met kinderen over stress die 'monsters' teweeg kunnen brengen en over andere spannende gebeurtenissen.

Interactieve workshop Samen opvoeden

Op 15 mei organiseren we 'Samen opvoeden: zo worden én blijven ouders een sterk team'. Samen een kind krijgen is een van de mooiste dingen die ouders meemaken. Maar wanneer ze een baby krijgen, verandert er veel. Hoe zorgen ouders ervoor dat deze verandering soepel gaat? En hoe blijven ze samen een sterk team? Tijdens een interactieve workshop beantwoordt het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding deze (en andere) vragen voor stellen die in verwachting zijn van een kind of een jong kind hebben. Ook zijn professionals welkom. Samen met een professional die trainer is van ons programma OuderTeam (ouderschapsgym) worden korte oefeningen aangeboden om het ouderteam te versterken.    

Levensvaardighedenspel

Op 2 november spelen we 'Het levensvaardighedenspel: Omgaan met stress als je studeert.' Als studenten de stap naar de volwassenheid goed willen maken is het belangrijk dat zij voldoende levensvaardigheden in huis hebben. Vooral nu! Uit recent onderzoek van onder andere Unicef blijkt dat veel jongeren worstelen met stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Door middel van een levensvaardighedenspel gaan we in gesprek met studenten over moeilijke situaties tijdens het studeren en hun studentenleven."

Wat motiveert je om mee te doen?

"We hebben binnen ons lectoraat thema's opgepakt die spelen in de samenleving en aansluiten bij de slogan 'voorkómen is beter dan genezen': ouders worstelen met hun ouderschap. Daarnaast worstelen ouders en andere opvoeders dat kinderen en jongeren/studenten met gevoelens van eenzaamheid, somberheid en stress worstelen. Leiden2022 willen we graag gebruiken om onze kennis en ervaringen op het gebied van opvoeden, ouderschap en levensvaardigheden te delen met de Leidse burgers en nog meer input van hen te krijgen."

Over het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden besteedt aandacht aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Op welke manier kunnen professionals en samenleving ouders ondersteunen in positief ouderschap en wat zijn de waarden en vaardigheden in ouderschap?

Deelnemers Leiden2022

Nieuwsgierig naar de andere deelnemers aan Leiden2022 vanuit Hogeschool Leiden? Bekijk het overzicht.