De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Leernetwerken Samen Werken, Samen Leren gestart

28 oktober 2019 - Om studie en praktijk binnen de jeugdzorg beter op elkaar aan te laten sluiten zijn in september acht leernetwerken van start gegaan.

Binnen het netwerk leren en werken studenten, jeugdprofessionals, onderzoekers, jongeren, ouders en docenten samen. Ze maken daarbij gebruik van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats 'Samen' en de lectoraten van de hogescholen. De deelnemers samen bepalen welke leervragen centraal staan en hoe de bijeenkomsten eruit gaan zien. Bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek, deelnemen aan een moreel beraad of ingaan op een inhoudelijk thema. Geen klassieke leerverhoudingen op de stageplek, maar samen leren over en werken aan een betere hulpverlening. 

Eerste Leerhuisbijeenkomst bij Hogeschool Leiden

Op donderdag 12 december 2019 vindt de eerste Leerhuisbijeenkomst plaats bij Hogeschool Leiden. Dit Leerhuis heeft als thema Kindermishandeling en culturele sensitiviteit. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst is Lama Yazbeck uit Libanon. Zij is executive director van Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling in Libanon. Naast het plenaire programma kunnen de deelnemers diverse workshops volgen.

De Leerhuisbijeenkomsten staan ook open voor belangstellenden. Meer weten over het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren? Bekijk de website awsamen.nl.

De leernetwerken vallen binnen het door ZonMw gesubsidieerde project Samen Werken, Samen Leren, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en jeugdhulporganisaties Cardea/ JGT/Kwadraad, Jeugdformaat, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, JES Rijnland, Horizon en Curium/ LUMC.

Hogeschool Leiden