grafiek hartritme

Over

Thema

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap slaat brug tussen onderwijs, onderzoek en praktijk

22 april 2020 - Alrijne Zorggroep en Hogeschool Leiden hebben op 22 april hun samenwerking binnen het nieuwe lectoraat Verpleegkundig Leiderschap (VL) digitaal bekrachtigd.

Beide partijen willen zo een brug slaan tussen onderwijs, onderzoek en de dagelijkse praktijk in de zorg.

Namens Alrijne Zorggroep waren Carlos Estarippa (manager Academie Alrijne) en Carin Westhof (opleidingsadviseur Alrijne) aanwezig. Nico van Tol (directeur faculteit Gezondheidszorg) en Aart Rietveld (opleidingsmanager Verpleegkunde) vertegenwoordigden Hogeschool Leiden tijdens de officiële bekrachtiging van de samenwerking. Kim Verhaegh (lector van het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap) is namens beide instellingen de spil in deze samenwerking.

Verpleegkundig Leiderschap

Het lectoraat VL richt zich op de vraag hoe verpleegkundigen leiderschap kunnen tonen in hun werkpraktijk. Daarbij wordt gekeken naar de inrichting van zowel het onderwijs als de praktijk. Hoe worden toekomstige verpleegkundigen opgeleid, zodat ze straks om kunnen gaan met complexe zorgvragen? Welke vaardigheden en competenties heeft een verpleegkundige hiervoor nodig? En wat gebeurt er momenteel in de praktijk op dit gebied?

Kim Verhaegh

Samen met verpleegkundigen, docenten en andere samenwerkingspartners, zoekt het lectoraat naar innovatieve oplossingen voor complexe zorgvragen. Samenwerking, lef en de context waarin iets plaatsvindt zijn hierbij van groot belang.

Kim Verhaegh

Samenwerken, inlevingsvermogen én nieuwsgierigheid

De moderne zorg vraagt nogal wat van verpleegkundigen. Zij moeten snel kunnen anticiperen en antwoorden op ingewikkelde zorgvragen van patiënten en hun families.

Kim Verhaegh

Samenwerken, inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding, zijn kerncompetenties die je nodig hebt om leiderschap te kunnen tonen. En natuurlijk trots zijn op je vak en dit uitdragen. Leiderschap vind je op alle niveaus, maar begint op de werkvloer door goed voor jezelf (je eigen ontwikkeling) en je patiënt te zorgen.

Kim Verhaegh

Rol van het lectoraat

In het onderwijs is veel aandacht voor verpleegkundig leiderschap. Onderwerpen zoals in je kracht staan, evidence-based practice en klinisch redeneren, komen uitgebreid aan bod. Toegepast onderzoek kan bijdragen aan de verdere verbetering van het onderwijs én de dagelijkse praktijk. Interesse in onderzoek is er vaak wel onder verpleegkundig personeel en management, maar soms is nog onduidelijk wat de beste de manier is om dit uit te voeren.

Het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap helpt hierbij door een infrastructuur te bieden, te coachen en te stimuleren. Dit alles om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen inspelen op complexe zorgvragen, de beroepsgroep als geheel naar een nog hoger niveau brengen én patiënten de beste zorg bieden die zij verdienen.

Carlos Estarippa

In de huidige crisissituatie rondom het coronavirus zie je ook dat verpleegkundigen leiderschap tonen. Deze hele situatie is voor iedereen nieuw, waardoor meer ruimte ontstaat om initiatief te nemen en mee te beslissen. Een mooie ontwikkeling die hopelijk ook na de crisis aanwezig zal zijn.

Carlos Estarippa

Over het lectoraat

Het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep, en onderdeel van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER).

Met de komst van het lectoraat, werken de partners aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en verbetering van de directe patiëntenzorg. Met haar focus op onderzoek, brengt het lectoraat onderwijs en praktijk nog dichter bij elkaar.

Meer informatie vind je op de pagina over het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap.

Foto Carin Westhof, Kim Verhaegh en Carlos Estarippa
V.l.n.r Carin Westhof, Kim Verhaegh en Carlos Estarippa