Sirene op politieauto

Over

Thema

"Opleidingsniveau politie moet omhoog"

11 februari 2022 - De Eerste Kamer ondervroeg vrijdag 4 februari 2022 lector diversiteit & inclusie Saniye Çelik en enkele andere deskundigen over de discriminatieproblemen bij de politie.

Dat gebeurde tijdens een openbaar verhoor door de parlementaire onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving. Deze commissie wil onder meer achterhalen wat de wetgever kan doen om de huidige hardnekkige problemen op te lossen. Lector Çelik lichtte de onderliggende mechanismen van de situatie bij de politie toe op basis van inzichten uit eigen onderzoek en ervaringen uit het veld. Ze heeft aan het begin van haar carrière ruim zeventien jaar als politievrouw gewerkt.

Lector Saniye Çelik in de Eerste Kamer
Lector Saniye Çelik in de Eerste Kamer

Gebrek aan leiderschap, meent Saniye Çelik, staat inclusie binnen de politie in de weg. "Leiders spelen een sleutelrol bij de acceptatie van mensen die onderling van elkaar verschillen. Omgaan met dergelijke verschillen is complex en vergt extra toerusting van operationele leidinggevenden: zij sturen de politiemensen aan, maar zij hebben meer training nodig in leiderschapsvaardigheden. Bovendien dienen zij als leidinggevende in het functiegebouw te worden erkend."

Schaduwzijde van familiecultuur bij de politie 

In haar betoog benadrukte zij de schaduwzijde van de familiecultuur die bij de politie heerst als een mechanisme van uitsluiting. "Politiemensen zijn immers van elkaar afhankelijk. Zij vinden het lastig om zich open te stellen voor gevoelige issues en zeker om elkaar aan te spreken op uitsluiting en ongewenst gedrag. Daardoor," zegt Çelik, "is er nauwelijks sprake van reflectie binnen de organisatie."

Hoger opleidingsniveau kan helpen

Het is voor haar duidelijk dat de politieorganisatie hard toe is aan een grondige vernieuwing en een even diepgaande cultuurverandering. "Hoewel discriminatie niets te maken heeft met de hoogte van iemands opleiding, kan een hoger werk- en denkniveau wel bijdragen aan de oplossing van dit organisatievraagstuk" meent Çelik. Nu is slechts elf procent van de politiemensen, inclusief de leidinggevenden, hoger opgeleid, terwijl dat cijfer voor de totale beroepsbevolking bijna 40 procent is.

Saniye Çelik: "Politiewerk is meer dan standaard aangiften opnemen en meldingen rijden. Veel aspecten van het politievak vragen om een vermogen tot analytisch denken, belangen kunnen overzien en omgaan met een complexiteit in sociale interacties. Dan denk ik al gauw aan minstens het hbo-werk- en denkniveau." Çelik ziet op dit punt een noodzakelijke inhaalslag voor de politie. "Het is zaak meer hoogopgeleide agenten en zij-instromers aan te trekken", meent ze.