Cover Tijdschrift voor de Politie

Over

Thema

Lector Saniye Çelik over diversiteit bij de politie

21 december 2021 - Spanningen rond diversiteit zijn sterker voelbaar in organisaties die dichtbij de samenleving staan, zoals de politie. Dat schrijft lector Diversiteit Saniye Çelik in een artikel voor het Tijdschrift voor de Politie.

Daarin beschrijft zij een set randvoorwaarden om te bouwen aan een inclusieve politie, en daarmee aan een inclusieve samenleving waarin verschillen samen kunnen gaan. Verschillen kunnen leiden tot problemen en confrontaties, waardoor ruimte voor verscheidenheid afneemt.

Urgentie, belang en voordelen van diversiteit en inclusie 

Het bevorderen van etnisch-culturele diversiteit van personeel is volgens Çelik geen makkelijke opgave voor de politie: "Om haar maatschappelijke opgave optimaal te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de politie in haar gelederen niemand buitensluit. Alle vogels van welke pluimage dan ook, horen welkom te zijn en zich thuis te voelen bij de politie."

Zij concludeert uit eigen onderzoek dat de politie de urgentie en belang voor diversiteit en inclusie wel degelijk voelt. Çelik beschrijft inclusieve werkcultuur in het artikel, een werkomgeving waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd; een randvoorwaarde waar verschillen tot hun recht kunnen komen. "De meerwaarde van diversiteit blijkt pas als er eerst een gedegen verkenning heeft plaatsgevonden van de kennis en expertise die alle betrokkenen in huis hebben." Daarnaast gaat ze in op de voordelen van diversiteit binnen organisaties en hoe de politie met dit vraagstuk kan omgaan.

Lees het artikel Inclusieve politie als antwoord op polarisatie ( pdf, 4.72 MB )

Cover Tijdschrift voor de Politie

Over de lector

Lector Diversiteit Saniye Çelik is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. In de 30 jaar dat Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Çelik heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van diversiteitsinterventies binnen overheidsorganisaties. Ze ontwikkelt methodieken en geeft opleidingen trainingen over samenwerking en effectiviteit van politieteams.

Lees meer over het lectoraat Diversiteit

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Binnen het kenniscentrum Duurzaam Organiseren doet Çelik praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van Diversiteit en transparantie en Diversiteit en rechtvaardigheid.