Saniye Çelik | lector Diversiteit - Hogeschool Leiden

Over

Thema

Een inclusieve hogeschool volgens lector Diversiteit Saniye Çelik

17 december 2021 - Saniye Çelik, lector Diversiteit bij Hogeschool Leiden, deed onderzoek naar inclusie en diversiteit op de eigen hogeschool.

In haar artikel Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool legt ze uit hoe het er nu voor staat met de inclusiebeleving van medewerkers binnen Hogeschool Leiden en wat de beste weg is om een inclusieve organisatiecultuur in het hoger onderwijs te versterken. 

Nut en noodzaak van diversiteit en inclusie

Het artikel is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Management & Organisatie. Daarin geeft Saniye Çelik aan: "Van het nut en de noodzaak van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs zijn velen overtuigd. Het gaat er nu vooral om hoe dat te bewerkstellingen is in de totale organisatie: in het curriculum, de systemen, de structuren, de cultuur en het management."

Het thuis voelen van medewerkers is een voorwaarde is voor het creëren van een inclusieve leergemeenschap, komt uit het onderzoek naar voren. Verder concludeert zij: het bevorderen van diversiteit en inclusie vergt inbedding in alle geledingen van de organisatie. Volgens haar is inclusie van iedereen, en noemt leidinggevenden daarbij als sleutelfiguren: "Deze studie formuleert bouwstenen voor een inclusieve hogeschool, in de wetenschap dat diversiteit pas nut heeft als de organisatie er ook echt iets mee doet."

Over de lector

Saniye Çelik is lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden en gespecialiseerd in Human Resource Management en bestuurs- & organisatievraagstukken. Zij droeg bij aan de ontwikkeling van diversiteitsinterventies binnen overheidsorganisaties. Binnen het kenniscentrum Duurzaam Organiseren doen docenten en studenten onder haar leiding praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek naar vraagstukken rond diversiteit en inclusie in organisaties.