Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden en Naturalis starten lectoraat Metagenomics

30 oktober 2020 - Hogeschool Leiden en Naturalis gaan samen onderzoek doen naar de relatie tussen biodiversiteit en gezondheid van mens, dier en plant. Dr. Arjen Speksnijder is aangesteld als lector Metagenomics.

Samen met studenten, kennisinstellingen en bedrijven in de regio zal hij zich onder meer gaan richten op nieuwe technieken om razendsnel complexe biologische ecosystemen in kaart te brengen. Het lectoraat Metagenomics wordt ondergebracht in het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) van Hogeschool Leiden.

Wat is metagenomics?

De traditionele manier om de biodiversiteit in een gebied in kaart te brengen, is door monsters te nemen en dan alle aanwezige soorten te identificeren en te tellen. Dat is tijdrovend werk, en ook specialistisch. Vandaar dat de klassieke benadering steeds vaker wordt aangevuld met moderne technieken, zoals metagenomics. Metagenomics is een methode waarbij erfelijk materiaal (DNA/RNA) wordt gebruikt om te bepalen welke organismen aanwezig zijn in een complex biologisch systeem. Deze methode is zo gevoelig dat onderzoekers aan de kleinste beetjes genoeg hebben.

Samenwerking

Vanaf 1 november begint chemicus en moleculair bioloog Arjen Speksnijder als lector Metagenomics aan Hogeschool Leiden. In samenwerking met studenten, Naturalis, Leiden Bio Science Park en belangrijke partner genomicsbedrijf Baseclear, gaat hij verder met het toepasbaar maken van deze technologie. Belangrijk daarbij is een door experts gecontroleerde biologische collectie als referentie, en die heeft Naturalis.  

Naturalis en Hogeschool Leiden dragen evenveel bij aan het lectoraat, dat wordt ondersteund dankzij een zogeheten L.INT subsidie van Regieorgaan SIA. Het doel van de L.INT-regeling is om het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen met het onderzoek van academische kennisinstituten te verbinden.

Dr. Arjen Speksnijder | lector Metagenomics - Hogeschool Leiden en Naturalis
Dr. Arjen Speksnijder

Meer weten

Lees meer over het onderzoek van lectoraat Metagnomics en haar samenwerkingspartners.