Energiek Mantelzorgen 2016

Over

Thema

Kennismiddag Energiek mantelzorgen succesvol

16 maart 2016 - De opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde, Kunstzinnige Therapie organiseerden afgelopen maandag de kennismiddag Energiek Mantelzorgen.

Ruim honderd mantelzorgers, docenten, studenten en mantelzorgspecialisten gingen via een panelgesprek, workshops en tijdens de sociale markt met elkaar in gesprek om te verkennen hoe mantelzorg in de toekomst te optimaliseren is.

Bekijk het programma en de workshops die werden verzorgd tijdens de kennismiddag.

Het hart van mantelzorg

Gastspreker Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg van de Haagse Hogeschool, gaf plenair filosofische overwegingen mee vanuit haar ervaringen en riep op samenwerking te blijven zoeken en te luisteren naar elkaar als beroepskracht, zorgvrager èn mantelzorger.

“Het hart van de mantelzorg is daar waar deze drie partijen [beroepskracht, zorgvrager èn mantelzorger] elkaar raken en vinden”

-

Mantelzorg is persoonsgebonden

Mantelzorg openbaart zich in vele vormen en variaties. Alle sprekers bleken ervaringsdeskundige te zijn en haalden hun eigen ervaringen als mantelzorger aan. Ook uit verhalen van bezoekers bleek dat iedere situatie anders is en ieder persoon in het proces van mantelzorg andere zorgbehoeften en vragen heeft. Juist daarom was het zo belangrijk dat alle partijen tijdens deze kennismiddag hun ervaringen met elkaar deelden.

Curriculum toekomstig zorgdeskundige

Energiek Mantelzorgen was een succes. Mantelzorgers, naast bezoekers ook veelal studenten en docenten van Hogeschool Leiden, haalden aansprekende tips en handvatten uit een van de acht workshops. Mantelzorgspecialisten gingen uitgebreid in op de vragen van hun doelgroep.

Voor studenten was het een leerzame middag om, ongeacht welke zorgopleiding zij volgen, uit eerste hand te horen wat leeft bij mantelzorgers. Voor de docenten van Hogeschool Leiden was deze vorm van samenwerken geslaagd omdat zij het thema mantelzorg vanuit elkaars perspectief hebben ervaren. De drie opleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg hebben elkaar in de voorbereiding en uitvoering van dit interprofessionele project prima aangevuld. De docenten van alle opleidingen gaan nu de verkregen informatie verwerken in het curriculum om zo de toekomstige zorgprofessional adequaat op te leiden.